Register
A password will be e-mailed to you.

Hensigten med den nye jagtprøve er at sænke antallet af anskydninger. Den nuværende jagtprøve er mere end 50 år gammel og tiden er moden til at få den opdateret. Nye jægere skal fremover bestå en haglskydeprøve, som dokumenterer at de ramme med et haglgevær, inden de må udøve jagt.

Det er helt uacceptabelt, at så mange dyr og fugle lever med hagl i kroppen. Nye jægere skal være bedre til at ramme plet og have en større viden om naturen. Fremover vil der være udvidede krav til jagttegnsaspirantens viden om vildtets biologi, jagtteknik og kendskab til natur- og vildtpleje. På den måde får vi nogle mere velforberedte, ansvarlige og skarpere jægere,

siger miljøminister Ida Auken. Haglskydeprøven vil blive gebyrfinansieret som resten af jagtprøven, og den samlede reviderede jagtprøve forventes at være på plads i foråret 2014.

Jagtprøven

Jagtprøvens overordnede rammer forbliver uændret. Der vil stadig blive afholdt jagtprøver to gange om året – forår og efterår – og jagtprøven vil fortsat bestå af en skriftlig prøve og en praktisk prøve. Hvad er så ændret? Det kan du læse herunder.

Jagttegnskurses

Jagttegnskurset bliver til et fire dages obligatorisk kursus, som både vil bestå af teori og praksis. I dag er det kun det to dages våbenkursus, som er obligatorisk at undervise i. Der stilles samtidig krav til længden af de enkelte undervisningsdage til mindst 5 lektioner á 45 minutter. De to ekstra obligatoriske undervisningsdage vil bl.a. indeholde kurser i håndtering af nedlagt vildt, jagtetik og terrænpleje.

Den skriftlige jagtprøve

Den skriftlige prøve vil fortsat bestå af 40 spørgsmål, som skal besvares ved afkrydsning, og mindst 36 skal besvares korrekt for at bestå. I dag er det de samme billeder, som anvendes i undervisningsmaterialet og til jagtprøven. I den nye jagtprøve vil billederne ikke være offentlig tilgængelig, hvorfor jagttegnsaspiranten skal lære at kende vildtet, som det ser ud i jagtsæsonen. Der vil også komme nye spørgsmål med øget fokus på jagtetik og vildtbiologi.

Den praktiske prøve

Den praktiske prøve ændres ikke.

Der indføres en skydeprøve

Skydeprøven er ikke en del af jagtprøven. Bestået jagtprøve giver fortsat et jagttegn, men jagttegnet giver ikke ret til at gå på jagt. Jagttegnet giver ret til at købe et haglgevær og dermed mulighed for at træne ens skydefærdigheder. Det er først lovligt at komme på jagt, når skydeprøven er bestået.

Skydeprøve

Skydeprøven vil bestå af 18 lerduer som fordeles på 6 bagbuer, 6 højreduer og 6 venstreduer og der udleveres 18 patroner. Alle lerduer kastes som enkelduer. For at bestå skydeprøven skal mindst 2 lerduer i hver retning rammes. Når to duer er ramt i en retning går man videre til næste retning og får lov at tage de resterende patroner med. Det vil sige, at mindst 6 lerduer skal rammes i maksimalt 18 patroner, hvilket svarer til maksimalt 3 skud per lerdue, som er det samme i henhold til de jagtetiske regler.

One Response

  1. Arne Kjeldsen

    Jeg tror det er fornuftig nok, at indføre en skydeprøve som en forudsætning for at få lov at gå på jagt.

    Dels er flere og flere af de nye jægere personer, som ingen baggrund eller familietradiotioner her inden for jagt og dermed svært ved at sætte sig ind i, hvordan jagten foregår hvorfor træning er nødvendigt. Vi gamle jægere har fået det ind med modermælken.

    Derudover fylder jagt mere og mere i medierne og dermed vil dårlige historier, som anskydning nu enggang er, også fylde mere og mere i fremtiden. Dette tiltag kan forhåbentlig hjælpe til med, at også vores børnebørn kan opleve jagtens glæder som os andre.

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj