Register
A password will be e-mailed to you.
Edderfugl, mosehornugle, brushane og skeand er bare nogle af de fuglearter, der fremover vil få betydeligt bedre leve- og ynglebetingelser i og omkring Saltholm midt i Øresund. Foto Chuck Abbe, Flickr.

Edderfugl, mosehornugle, brushane og skeand er bare nogle af de fuglearter, der fremover vil få betydeligt bedre leve- og ynglebetingelser i og omkring Saltholm midt i Øresund. Foto Chuck Abbe

Saltholm i Øresund er et af Europas mest betydningsfulde yngle- og rasteområder for fugle. Nu ændrer miljøminister Ida Auken reservatbekendtgørelsen og indfører jagtforbud på alle fugle på øens vigtige områder.

Edderfugl, mosehornugle, brushane og skeand er bare nogle af de fuglearter, der fremover vil få betydeligt bedre leve- og ynglebetingelser i og omkring Saltholm midt i Øresund.

Det sker, fordi miljøminister Ida Auken nu ændrer bekendtgørelsen for reservatet ved Saltholm, så der blandt andet kommer et jagtforbud på den sydlige del af øen og farvandet omkring øen.

Saltholm er utrolig vigtig for en lang række ynglefugle og trækfugle, og med sine lavvandede områder og smukke strandenge er øen et sandt paradis for brushane, havterne, klyde og rørhøg. Vi har en forpligtelse til at stoppe arternes tilbagegang, og det kræver nogle gange, at vi ikke ryster på hånden, men handler. Dette vil gavne fuglelivet i hele Øresundsregionen, for Saltholm er en vigtig rasteplads for fugle, der flyver langs Øresund“, siger miljøminister Ida Auken.

Jagtretten eksproprieret

Saltholm er privatejet, og derfor har Miljøministeriet eksproprieret jagtretten på ca. 193 hektar svarende til 12 procent af øen. Lodsejerne har fået tilbudt fuld økonomisk kompensation.

Nogle gange må man træffe nogle valg, som går ud over nogle få, men til gengæld glæder rigtig mange. Det er denne ændring et godt eksempel på, for vi får et helt unikt fuglereservat ved at regulere, hvad nogle få må bruge dele af øen til“, siger Ida Auken.

DOF glæder sig over fredning

Både Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund støtter ændringerne i bekendtgørelsen, og i DOF glæder formand Egon Østergaard sig over, at fuglelivet får et løft på Øresundsøen.

I DOF er vi glade for, at det er lykkedes at komme i mål med en revideret fredningsbekendtgørelse for Saltholm. Helt specifikt er det et stort skridt fremad med jagtbegrænsningerne på Saltholms sydlige landarealer og sejlads-og færdselsforbuddet hele året rundt mellem Saltholm og Peberholm“,siger DOF’s formand Egon Østergaard.

Derudover vil der blandt andet også blive indført en 50 meters zone med forbud mod færdsel i yngletiden fra den 1. april til 15. juli langs størstedelen af Saltholms kyst. Fuglejagt vil fremover være helt forbudt på den sydlige del af Saltholm og øerne sydøst for Saltholm. Bekendtgørelsen træder i kraft 4. januar.

Kilde: Miljøministeriet

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

One Response

  1. Henrik

    de forskellige arter der er af fugle få overhoved ikke fred eller plads til at yngle når der er 40000 / 50000 blandet grågæs og bramgæs så dem skulle de gøre noget ved så der er ro til de andre arter af fugle isteden for at frede en andens mand jord

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj