Register
A password will be e-mailed to you.

Danmarks natur skranter. Der er for lidt af den. Den er for spredt, og alt for mange dyr og planter er truet. Den udvikling skal vendes. Regeringen sammen med Venstre og Konservative Folkeparti opretter derfor sammen med VILLUM FONDEN og AAGE V. JENSEN NATURFOND en ny uafhængig fond, der skal hjælpe dansk natur. Fonden får en startkapital på 875 mio. kroner. Regeringen har aftalt med Venstre og Det Konservative Folkeparti, at staten kommer med 500 mio. kroner over finansloven, VILLUM FONDEN bidrager med 250 mio. kroner og AAGE V. JENSEN NATURFOND med 125 mio. kroner. Inden udgangen af 2015 skal fondens kapital være oppe på 1 mia. kroner. Den Danske Naturfond skal skabe ny natur over et bredt felt, herunder også nye vådområder, søer, moser og enge, så vi får mere natur, der er godt for både dyr, planter, miljø og klima og give flere danskere en naturoplevelse.

Danskerne skal med

Fonden skal ledes af en bestyrelse og være politisk uafhængig. Fonden skal samarbejde med både private, kommuner, staten og andre fonde. Målet er, at fonden skal skabe et folkeligt engagement og vokse sig endnu større de kommende år. “Naturfonden er en historisk begivenhed for naturen i Danmark. Den kommer til at skabe flere skove, søer og enge. Til glæde for danskerne, til glæde for naturen og til glæde for kommende generationer“, siger miljøminister Ida Auken.

Flere hensyn tilgodeses

Målet er, at loven for Naturfonden er på plads i løbet af næste år, og fonden om cirka et år kan begynde at opkøbe og udvikle arealer. Udover natur, dyr og planter skal naturfonden også medvirke til at forbedre miljøet og reducere udledningen af klimagasser. “Det er en god dag for klimaet. Dette er et klassisk eksempel på, at en indsats for klimaet kan gå hånd i hånd med andre hensyn. Det er sådan, regeringen ønsker at tackle udfordringerne“, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. “Med Den Danske Naturfond tager vi hul på arbejdet med at føre Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger ud i livet, og jeg er meget glad for, at vi allerede nu har leveret på en af de tungeste anbefalinger fra kommissionen. Jeg ser en god mulighed i at hive den mindst frugtbare landbrugsjord ud og gøre den til natur på længere sigt“, siger fødevareminister Karen Hækkerup.

Fonde går helhjertet ind

Om baggrunden for at gå ind i Den Danske Naturfond, siger VILLUM FONDENs formand Lars E. Kann-Rasmussen siger: “Vi er gået helhjertet ind i dette visionære initiativ, der markant vil komme landets trængte naturværdier til undsætning. For os har det været afgørende, at den nye naturfond bliver politisk uafhængig, styres på basis af solid faglighed, opnår en bred folkelig forankring og repræsenterer en ægte og markant merindsats for naturen. Dagens aftale giver et solidt grundlag for at realisere disse ambitioner“.

Bestyrelsesformand Leif Skov fra AAGE V. JENSEN NATURFOND siger:

Vi har gennem årene haft et stort ønske om etablering af en politisk uafhængig naturfond, som alle kan støtte op om og tage medejerskab til. Sammen med alle naturelskere i Danmark glæder vi os over fonden nu bliver en realitet, og vi ser frem til de forbedringer af den danske natur, som fonden utvivlsomt vil opnå. Vi håber på bred opbakning fra de forskellige politiske partier, befolkningen, virksomheder og private fonde“.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj