Register
A password will be e-mailed to you.

Fire personer er blevet kendt skyldige i Danmarks største miljøsag om organiseret miljøsvineri. Sagen viser ifølge miljø- og fødevareministeren, at man ikke kan lave grov, organiseret miljøsvineri og gå fri.

For første gang nogensinde er der i en dansk straffesag rejst tiltale og en række personer er kendt skyldige efter en paragraf om grov miljøkriminalitet.

Det er sket i det, der er kendt som Danmarks største miljøsag. Sagen handler om ulovlig dumping af mere end 2.277 ton byggeaffald i naturen og på private ejendomme på Sjælland.

Fire personer er kendt skyldige i sagen og herefter skal retten udmåle, hvilken straf de skyldige skal have.

Organiseret miljøsvineri skal ikke kunne betale sig. Det er uacceptabelt at smide byggeaffald i naturen og på andre menneskers ejendom. Det er derfor godt, at myndighederne er gået ind i den konkrete sag. Byggeaffald skal behandles rigtigt, så farlige stoffer og materialer bliver sorteret fra og håndteret sikkert og ikke ender i naturen“, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Naturstyrelsen fjerner op mod 100 gange om året ulovligt affald fra naturen på Miljø- og Fødevareministeriets arealer. Det er alt fra bilvrag til byggeaffald, som bliver dumpet, og det er især områder tæt ved byerne, det går ud over.

Der er mange ressourcer i bygge- og anlægsaffald, som kan bruges igen til nye byggerier. Derfor er det vigtigt, at affaldet bliver sorteret rigtigt og afleveret på genbrugspladsen eller andre modtageanlæg.

Når man genbruger byggeaffald, skal man sikre, at materialerne ikke indeholder farlige stoffer som f.eks. PCB og bly. Disse stoffer kan gøre stor skade, hvis de ender i miljøet.

Fakta om sagen

Sagen drejer sig om, at store mængder usorteret byggeaffald er læsset af på forskellige sjællandske lokaliteter, herunder på anden mands ejendom.

  • Der er rejst tiltale mod fire personer, som har været varetægtsfængslet siden efteråret 2014.
  • De er alle fire kendt skyldige. Tre er kendt skyldige efter straffelovens § 196, stk. 2, for ikke at havde sorteret byggeaffaldet og smidt det i naturen og det fri til skade for miljøet.
  • Der kan straffes efter § 196, stk. 2 hvis man i strid med miljølovgivningen, forurener luft, vand, jord eller undergrund eller opbevarer eller bortskaffer affald eller lignende stoffer, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk og organiseret karakter.
  • Det er kommunerne, der fører tilsyn med affaldsbekendtgørelsens regler.
  • Straffelovens § 196 har en strafferamme på op til 6 års fængsel.

Læs pressemeddelelsen på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj