Registrer
Et kodeord vil blive e-mailet til dig.
Odder Foto Henning Leweke

En trafikdrabt odder (Lutra lutra) fra Vestfyn vidner om at odderen er sandsynligvis er genindvandret til Fyn. Foto Henning Leweke, Flickr.

Kort før jul blev der fundet en død odder på Vestfyn ved Gamborg.

Meget tyder på at odderen er på vej tilbage til den fynske natur efter at have været betragtet som det mest truede pattedyr i Danmark tilbage i 1980’erne. I 1986 var der kun få hundrede oddere tilbage i landet, men en forvaltningsplan fra 1996 for genopretning af bestanden har fået den til at komme sig. Odderen findes i dag i hele Jylland, på Vestsjælland og på Fyn.

DNA-analyser af to ekskrementer indsamlet i 2012 ved Odense Å og på Sydøstfyn viser, at ekskrementerne stammer fra odder. Det første sikre tegn på at odderen er tilbage på Fyn var fundet af en trafikdræbt odder i 2007. Før det skal vi helt tilbage til 1979, hvor en hunodder blev fundet druknet i en fiskeruse i Odense Fjord.

Odderen har været fredet i Danmarks siden 1967.

Odderen er beskyttet af EF-habitatdirektivet Bilag II fra 1992, og det forpligter medlemslandene til at beskytte arten gennem udpegning af såkaldte ”EF-habitatområder”. Ud over odderen, er den spættede sæl, gråsæl og marsvinet beskyttes af direktivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.