Register
A password will be e-mailed to you.

Nu har Norddjurs Kommune fået tilladelse til at begynde regulering af voksne råger tidligere. I området Porsbakkerne ved Auning har kommunen fået tilladelse til at regulere fra 1. februar – 15. marts i et forsøg på at begrænse støjgener.

Normalt tillader ”Bekendtgørelse om vildtskader” tidligst regulering af voksne råger inden redebygning og æglægning i rågekolonier fra 1. maj-15. juni eller fra 1. juli – 30. september såfremt voksne råger optræder i større flokke på ikke høstede og nysåede marker.

Vi får så mange klager hvert år, fordi de larmer lige fra tidlig morgen. Med den tidlige regulering håber vi, at de vil flytte et andet sted hen, inden at de begynder at yngle, siger Simon Sjøstrand Boisen, som er naturmedarbejder i Norddjurs Kommune, til tv2oj.dk”.

Vi har tidligere prøvet med elektroniske skræmmere med hundegøen og skudlyde, men det har ikke haft den ønskede effekt, siger Simon Sjøstrand Boisen”.

Regulering af voksne råger skal udføres af jægere fra den lokale jagtforening – Auning Jagtforening.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.