Bukkejagt og ræveregulering

Jeg ankom til reviret ca. 04:00 for at se efter buk. Da jeg ankom kunne jeg se fire stykker råvildt på markerne. Det var alle råer. Jeg har en placering på en skrænt, hvor jeg kan overskue et stort areal og ...
bramgæs foto Susanne Nilsson

Bramgæs skal under kontrol

Miljøministeren, Kirsten Brosbøl, vil have styrket den internationale forvaltning af bramgæs, da gæssene kan gøre store skader på marker og føre til kollisioner med fly. I mellemtiden bliver der givet tilladels...
jagtjournal

En jægers jagtjournal 2013-14

En jægers jagtjournal for jagtsæsonen 2013/14 præsenteret stemningsfuldt med billeder og video. Fra forskellige jagtsituationer om bukkejagt, havjagt, regulering af duer mv....

Kragejagt og skadejagt

Jagt på krager og skader med krageugle og kragekald. Der fortælles om kragejagt med krageugle og kragekald, lidt om skjul, og hvad godt kragejagtvejr er. Videoen er krydret med skudscener. Du ser kragernes r...
Sebastions første jagt

Første jagt sammen med sønnike

Efter flere års "kamp" lykkedes det endelige at få overbevist min bedre halvdel om at det absolut ikke ville være farligt at tage vores søn med på jagt. Han var derfor med på sin første ”jagt” / regulering ...
Kragejagt

Krage/skade-regulering

Så nærmer tiden sig for vores anden sæson med krage/skade-regulering i kolonihaveforeningen hvor min kammerat har hus, jeg har gået på jagt i snart 20 år, men først sidste år prøvede jeg regulering... Det var m...
rågeregulering

Regulering af vildt i maj

Regulering hjælper og gavner vores natur, så udnyt mulighederne. Jagtsæsonen begynder igen 1. september, dog med undtagelse af bukkejagten fra 16. maj til 15. juli. I den mellemliggende periode må skadevolde...
husskadejagt

Regulering af vildt i februar

Januar er jagtsæsonens sidste måned og derfor er der intet jagtbart vildt i februar. De nye jagttider medførte af februarjagten på fiskeriterritoriet, uden for EF-fuglebeskyttelsesområderne, blev forkortet, hvi...
Kragejagt

Kragejagt – regulering og jagt

Kragejagt og jagt på husskader Både husskader og krager er kragefugle i ordenen af spurvefugle. De jages bedst, når de enten trækker fra eller tilbage til nattesædet – det vil sige ved solopgang og sidst på ef...