Register
A password will be e-mailed to you.

Danske jægere på bukkejagt kan de kommende to måneder være med til at bekæmpe mårhunde, men skyd ikke de såkaldte Judas-mårhunde.

Mårhunde må reguleres året rundt, og jægere på årets bukkejagt må derfor hellere end gerne skyde mårhunde, hvis der opstår mulighed for det. Men skyd ikke mårhunde, der bærer halsbånd. Det er nemlig de såkaldte Judasdyr, som Naturstyrelsen i kampen mod den invasive art følger ved hjælp af GPS-sendere.

Under bukkejagten de næste par måneder opfordrer vi jægerne til at kontakte Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbunds mårhundereguleringsjægere, hvis de ser en mårhund. Uanset om jægeren skyder mårhunden eller blot ser den, vil vi gerne vide det, da det kan være med til at målrette bekæmpelsen“, siger projektleder Marie Fangel Cleemann, Naturstyrelsen i Blåvandshuk, hvor indsatsen mod mårhund i Danmark koordineres.

Læs også: Mårhund i Danmark

Oplysninger om levende mårhunde er særligt nyttige i bekæmpelse af mårhund, fordi oplysningerne kan føre til fangst af andre mårhunde, hvis der for eksempel også kan findes en mage eller et kuld mårhundeunger i nærheden. Der findes i dag i alt 21 Judas-mårhundedyr med GPS-halsbånd – 19 i Jylland og to på Fyn.

Hvis man ser eller skyder en mårhund, skal man ringe til Naturstyrelsens hotline for mårhund på tlf.: 5114 0114 eller henvende sig til en af Danmarks Jægerforbunds mårhundereguleringsjægere.

Jagttid og regulering på mårhund

Den officielle jagttid på mårhund er fra 1. september til 31. januar. Derudover må mårhund reguleres året rundt, som kan ske uden dispensation fra Naturstyrelsen.

Regulering kan ske ved beskydning og ved fældefangst. Regulering med skydevåben må foretages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Mårhunde må reguleres fra skydetårne og platforme – også med haglgevær. Der må reguleres ved foderplads, og det er tilladt at anvende kunstigt lys til reguleringen.

Pressemeddelelse fra Naturstyrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.