Register
A password will be e-mailed to you.

For at dæmme op for betydelige skader på landmændenes afgrøder har miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besluttet at udvide perioden, hvor bramgæs må reguleres, og reguleringen kan øges. En decideret jagttid på bramgås er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt pga. EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

Bestanden vokser voldsomt

Antallet af bramgæs vokser voldsomt, og gæssene bruger danske marker som rastepladser, når de trækker sydpå. Det går ud over landmænd, fordi gæssene spiser afgrøder, der spirer på markerne. Fra 1970’erne til i dag er bestanden vokset fra cirka 50.000 til 1,2 millioner.

Det har miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besluttet efter indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

Bramgæs er ikke længere en truet art. Nu er den en trussel. Derfor indfører jeg, at reguleringen kan øges i det omfang, som det er nødvendigt i det enkelte område. Vi kan ikke være tjent med, at landmændene oplever store skader, fordi kæmpe flokke af bramgæs spiser deres afgrøder“, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Reguleringsperioden udvides

Ministerens beslutning betyder, at reguleringsperioden udvides. Der vil fremover kunne gives tilladelse af længere varighed fra den 1. september til 29. februar. Mellem den 1. marts og 31. maj vil der fortsat kunne gives tilladelse for en måned afgangen. Der er ikke noget øvre loft for, hvor mange bramgæs der må reguleres, men antal skal vurderes i de konkrete sager.

Jeg er enig med vildtforvaltningsrådet i, at bestanden godt kan bære, at der reguleres langt mere“, siger Eva Kjer Hansen.

Det er den lokale vildtkonsulent hos Naturstyrelsen, der skal vurdere, om en landmand kan få tilladelse til at regulere bramgæs – og i hvilket omfang.

Ingen jagttid

Bramgåsen er beskyttet af regler i EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Det betyder, at der ikke er jagttid på den, men man kan regulere den, når den skader afgrøder. DCE vurderer, at der kan skydes 96.000 bramgæs årligt på tværs af landene, uden at bestanden bliver reduceret i forhold til i dag.

Læs pressemeddelelsen på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj