Register
A password will be e-mailed to you.

Miljøministeren, Kirsten Brosbøl, vil have styrket den internationale forvaltning af bramgæs, da gæssene kan gøre store skader på marker og føre til kollisioner med fly. I mellemtiden bliver der givet tilladelse til at regulere flere bramgæs på de danske marker.

I mere end 35 år har bramgåsen været fredet, og det har ført til, at antallet af bramgæs er steget støt de senere år. I dag er der mere end en million bramgæs, og når hundredtusindvis af gæs er på træk sydpå over Danmark i efterårsmånederne, eller når de fleste flyver mod ynglepladser i det arktiske Rusland og det nordlige Skandinavien i foråret, så kan det gå hårdt ud over den spirende vintersæd på de danske marker.

Ifølge Naturstyrelsens oplysninger opholder mere end 50.000 bramgæs sig i Danmark i milde vintre, hvor de slår sig ned i Vadehavsområdet, op langs den jyske vestkyst og i Limfjordsområdet. Samtidig er en voksende bestand af ynglende bramgæs på Saltholm nu så stor, at det øger risikoen for kollisioner med fly til og fra Kastrup Lufthavn ved København.

Det er glædeligt, at den fokus, der i EU har været på truede arter, virker. Nogle af de arter – som fx bramgæs – der tidligere har været truet, er i dag i så stor fremgang, at der er behov for at tilrettelægge den internationale forvaltning på en anden måde. Jeg har derfor bedt Naturstyrelsen tage kontakt til kolleger i både Afrika og Europa, så vi kan se på, hvordan forvaltningen af bramgæs kan styrkes”, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Udover kontakten til landene i The African-Eurasian Migratory Waterbirds Agreement (AEWA), så vil der også blive taget initiativ til en international workshop afholdt af DCE, National Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Naturstyrelsen.

Fordobling af reguleringer
Miljøministeren vil desuden følge Vildtforvaltningsrådets anbefaling om at ændre praksis for tilladelser til regulering af bramgæs, der gives uden for den normale reguleringsperiode, så der fremover kan nedlægges 20 i stedet for 10 gæs hver måned på marker, hvor gæssene forvolder skade.

Jeg kan godt forstå, det må være frustrerende, når tusindvis af gæs æder rub og stub på ens mark. Så indtil vi på internationalt plan får kortlagt, hvordan vi skal håndtere bramgåsen, vil jeg følge Vildtforvaltningsrådets anbefaling og hæve antallet af gæs, der kan reguleres fra 10 til 20 gæs om måneden”, siger Kirsten Brosbøl.

Bramgåsen er omfattet af EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv og har været fredet siden 1979, hvilket er den overvejende grund til gåsens vækst i antal. Formanden for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, er tilfreds med tiltaget.

Jeg er glad for, at et samlet Vildtforvaltningsråd har anbefalet forslaget om at øge antallet af gæs, der kan gives tilladelse til at regulere. Men dette er også sket i forventning om, at rådet videre skal drøfte, hvordan vi på længere sigt kan finde nogle brugbare løsninger på de problemer som gæssene giver”, siger Jan Eriksen.

Læs meddelelsen på miljøministerets hjemmeside 

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

2 Responses

 1. Dennis Paulsen

  Hvis disse bramgæs skal holdes under kontrol skal der handles anderledes end hidtil. Jeg skal pointere at ingen jægere er interesserede i at skade og nedskyde bestande af vildt uanset art !! Når det er sagt, skal vi tage med i betragtning, at balancen i naturen ofte er blevet bragt ud på et vildspor, da vi jo som mennesker generelt ønsker at minimere predatorer, som er gæssenes værste fjender, og når man samtidig planter vinterafgrøder, der giver mange arter gode vinterforråds muligheder, ja så går det galt , og især gæssene er på himmelflugt i mere end en forstand. Det vil hjælpe med 20 stk bramgæs mdr. PR mand pr måned. ! Jeg vil vove den påstand, at der nok ikke findes ret mange danske gåsejægere, der vil kunne opnå dette tal, da også bramgæs, når de bliver beskudt, hurtigt bliver vanskelige jagtobjektor som de andre gæs er det. Hvis vi skal få bugt med den hastigt stigende population af denne art, så SKAL man kunne jæge bramgæs på lige fod med andre gåsearter, altså ved brug af lokkefugle samt evt kald og skjul, altså kunne beskyde dem når man alligevel er på gåsejagt. Det er omfattende “hårdt arbejde” at udføre effektiv gåsejagt, og det er også en stor investering i udstyr, så det er begrænset hvor mange der orker denne jagtform. Det vil IKKE være effektivt nok, at sætte begrænsninger som eksempelvis – INGEN LOKKEFUGLE / KALD m m, da man derved kun vil opnå at en enkel jæger i ny og næ skyder en enlig bramgås. Det med at opfordre jægere til, da man udemærket ved at dette faktum / begrænsning besværliggører effektiv jagt på gæs, i stedet at forsøge at skyde en bramgås med riffel !! Det er da at opfordre til farlige skud, da gæs sidder midt på markerne og de er ikke til at komme i nærheden af, ja så skyder man i flad bane udover en flad mark !! Nej, vi jægere skal nok stoppe når eller hvis vi en dag eller to skulle opnå at skyde 20 stk, og selvom en 10-20 danske jægere skulle opnå dette tal et par mdr., ja så er det jo stadig kun en dråbe i havet !

  Svar
  • Henning Holm

   Du har fuldstændig ret!
   Jeg har flere i år træk haft reguleringstilladelse på bramgæs i et område ved Ringkøbing Fjord. Det er ikke de 10 stk. der må skydes, men måden de må jages på. Selv om området er stort, så er jeg begrænset af manglende kuglefang ud over flade marker, hvilket giver meget få skudchancer.
   Gæssene kan ikke lide et riffelskud, og da slet ikke når en af deres artfæller synker sammen. Det skræmmer dem.

   Men dagen efter eller senere samme dag, kan de igen side på marken, men blot et andet sted end tidligere. Og her er der ikke kuglefang eller mulighed for at afgive skud.

   Derudover er det svært at gå til dem. Det er lykkes mig en gang at skyde 7 bramgæs på en måned, men jeg var også rigtig meget ude. Hvilket er svært med familie og arbejde.

   Det eneste der vil virke er regulær jagttid eller i første omgang ændrede vilkår i reguleringstilladelserne. Om tallet er 10 eller 20 stk. mener jeg reelt er lige gyldigt. Det er vilkårene vi må regulerer under.

   Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj