Register
A password will be e-mailed to you.

Januar er jagtsæsonens sidste måned og derfor er der intet jagtbart vildt i februar. De nye jagttider medførte af februarjagten på fiskeriterritoriet, uden for EF-fuglebeskyttelsesområderne, blev forkortet, hvilket betød at jagttiden på edderfuglehan, fløjlsand, sortand og havlit blev ændret fra 29. februar til 31. januar, noget mange strand- og havjægere var ærgelige over.

Den nye jagtsæson begynder 1. september. I den mellemliggende periode må der reguleres for skadevoldende vildt og så er der naturligvis bukkejagten fra 16. maj til 15. juli, som dog kun må jages med jagtriffel og bue.

Regulering 1. februar

1. februar begynder reguleringsperioden på vildtarterne  ræv, canadagås, husskade, krage og ringdue. Derudover gælder særlige bestemmelser for regulering af invasive arter, som omfatter vildtarterne nilgås, amerikansk skarveand, sort svane, bisamrotte, sumpbæver, vaskebjørn, mårhund, og mink, idet disse må reguleres hele året uden forudgående tillladelse jf. bekendtgørelsen §8.

Hvad siger bekendtgørelsen?

Regulering af vildt sker efter bekendtgørelsen om vildtskader, hvilket blandt andet betyder at reglerne om jagt og vildtforvaltning samt de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af af denne selvfølgelig skal overholdes, medmindre andet direkte fremgår af bekendtgørelsen.

Derudover er det ejeren eller brugeren af ejendommen, der afgør, om der skal reguleres uanset om den pågældende har jagtretten eller ej. En jagtlejer må derfor kun regulere vildt efter aftale med ejeren eller brugeren af ejendommen selvom den pågældende har jagtretten på området. Endvidere må regulering kun udføres af personer, som er fyldt 18 år, og som er i besiddelse af de nødvendinge tilladelser.  Dette begrænser desværre muligheden for at mange ungjægere kan komme gratis på jagt og på den måde bidrage til biodiversiteten og vores øvrige fauna generelt.

Ansøg om regulering

Der kan ansøges tidligst 4 uger før der må reguleres på virk.dk. Det kan gøres over automatisk over nettet ved hjælp af NemID eller Digital Signatur og efterfølgende sendes en kvitteringsmail, til den oplyste mail adresse. Det er også muligt at udskrive ansøgningen om regulering på papir, underskrive denne og indsende den til det lokale kontor af Naturstyrelsen.

Senest 4 uger efter at den tilladte reguleringsperiode er udløbet, skal der indberettes, hvor meget der er reguleret og hvordan effekten har været. Indberetning kan ligeledes ske via nettet.

Vildt der må reguleres i februar

Vildtarter Omstændigheder og vilkår for regulering
Ræv §5 Stk. 2. siger, at i egne, hvor ræv volder skade på den øvrige fauna, må denne reguleres i perioden 1. – 29. februar uden forudgående tilladelse.
Canadagås § 14. siger at Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at canadagås må reguleres på marker med vinterafgrøder i perioden 1. februar – 29. februar.
Husskade og krage § 17. siger , at i egne, hvor husskade og krage forvolder skader på markafgrøder eller den øvrige fauna, kan Naturstyrelsen give tilladelse til, at disse arter må reguleres med skydevåben og fælder i perioden 1. februar til 15. april.
Ringdue § 18. siger at Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af ringdue i flok i rapsmarker i perioden 1. februar – 30. april.

Jægernes Magasin kan kun opfordre alle danske jægere til at anvende mulighederne for regulering.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj