Rævejagt

Vildtpleje i februar

Start eller slut? Jeg hørte her forleden dag nogen tale om at jagtsæsonen var slut, jeg mener jo nok at den lige er startet. Hvis du gerne vil forbedre dine jagt- og naturoplevelser i fremtiden, er der ma...
husskadejagt

Regulering af vildt i februar

Januar er jagtsæsonens sidste måned og derfor er der intet jagtbart vildt i februar. De nye jagttider medførte af februarjagten på fiskeriterritoriet, uden for EF-fuglebeskyttelsesområderne, blev forkortet, hvi...