Register
A password will be e-mailed to you.

Regulering hjælper og gavner naturen og samtidig giver det mulighed for store jagtlige udfordringer, som fx kragejagt, skadejagt eller rævejagt.
Sideløbende med de generelle reguleringsmuligheder, er der mulighed for fældefangst på krager og skader. Der findes endvidere udvidede reguleringsmuligheder, hvis der foreligger en godkendt biotopplan for jagtterrænet.

Den nye jagtsæson begynder 1. september. I den mellemliggende periode må der reguleres for skadevoldende vildt samt i perioden 16. maj til 15. juli løber bukkejagten, som dog kun må jages med jagtriffel.

Regulering 1. marts til 30. april

1. marts udvides reguleringsmulighederne på ringdue, da den i hele marts og april måned må reguleres på ærtemarker, kålmarker og nysåede marker.

Derudover gælder særlige bestemmelser for regulering af invasive arter, som omfatter vildtarterne nilgås, amerikansk skarveand, sort svane, bisamrotte, sumpbæver, vaskebjørn, mårhund, og mink, idet disse må reguleres hele året uden forudgående tillladelse jf. bekendtgørelsen §8.

Hvad siger bekendtgørelsen?

Regulering af vildt sker efter bekendtgørelsen om vildtskader, hvilket blandt andet betyder at reglerne om jagt og vildtforvaltning samt de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af af denne selvfølgelig skal overholdes, medmindre andet direkte fremgår af bekendtgørelsen.

Derudover er det ejeren eller brugeren af ejendommen, der afgør, om der skal reguleres uanset om den pågældende har jagtretten eller ej. En jagtlejer må derfor kun regulere vildt efter aftale med ejeren eller brugeren af ejendommen selvom den pågældende har jagtretten på området. Endvidere må regulering kun udføres af personer, som er fyldt 18 år, og som er i besiddelse af de nødvendinge tilladelser.  Dette begrænser desværre muligheden for at mange ungjægere kan komme gratis på jagt og på den måde bidrage til biodiversiteten og vores øvrige fauna generelt.

Ansøg om regulering

Der kan ansøges tidligst 4 uger før der må reguleres på virk.dk. Det kan gøres over automatisk over nettet ved hjælp af NemID eller Digital Signatur og efterfølgende sendes en kvitteringsmail, til den oplyste mail adresse. Det er også muligt at udskrive ansøgningen om regulering på papir, underskrive denne og indsende den til det lokale kontor af Naturstyrelsen.

Senest 4 uger efter at den tilladte reguleringsperiode er udløbet, skal der indberettes, hvor meget der er reguleret og hvordan effekten har været. Indberetning kan ligeledes ske via nettet.

Vildt der må reguleres i marts og april

Vildtarter Omstændigheder og vilkår for regulering
Krage §17 siger, at såfremt der er gennemført naturforbedringer i henhold til biotopplaner, så må krager fanges i fælder i perioden 16. april – 30. april.
Husskade og krage § 17. siger , at i egne, hvor husskade og krage forvolder skader på markafgrøder eller den øvrige fauna, kan Naturstyrelsen give tilladelse til, at disse arter må reguleres med skydevåben og fælder i perioden 1. februar til 15. april.
Ringdue § 18. siger at Naturstyrelsen kan give tilladelse:

  • regulering af ringdue i flok i rapsmarker i perioden 1. februar – 30. april.
  • regulering af ringduer i ærtemarker, kålmarker og nysåede marker i perioden 1. marts til 30. april.  Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering kan ske ved anvendelse af kunstige skjul og lokkefugle.

 

Jægernes Magasin kan kun opfordre alle danske jægere til at anvende mulighederne for regulering. Det gavner vores fælles danske natur.

Læs også: Reguleringsmuligheder i februar

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj