Register
A password will be e-mailed to you.

Regulering hjælper og gavner vores natur, så udnyt mulighederne.

Jagtsæsonen begynder igen 1. september, dog med undtagelse af bukkejagten fra 16. maj til 15. juli. I den mellemliggende periode må skadevoldende vildt reguleres.

Regulering 1. maj til 31. maj

I maj måned er der mulighed for at regulere råger og rågeunger. Reguleringsperioden løber ind i juni måned.

Der udover gælder særlige bestemmelser for regulering af invasive arter, som omfatter vildtarterne nilgås, amerikansk skarveand, sort svane, bisamrotte, sumpbæver, vaskebjørn, mårhund, og mink, idet disse må reguleres hele året uden forudgående tillladelse jf. bekendtgørelsen §8.

Hvad siger bekendtgørelsen?

Regulering af vildt sker efter bekendtgørelsen om vildtskader, hvilket blandt andet betyder at reglerne om jagt og vildtforvaltning samt de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af af denne selvfølgelig skal overholdes, medmindre andet direkte fremgår af bekendtgørelsen.

Derudover er det ejeren eller brugeren af ejendommen, der afgør, om der skal reguleres uanset om den pågældende har jagtretten eller ej. En jagtlejer må derfor kun regulere vildt efter aftale med ejeren eller brugeren af ejendommen selvom den pågældende har jagtretten på området. Endvidere må regulering kun udføres af personer, som er fyldt 18 år, og som er i besiddelse af de nødvendinge tilladelser.  Dette begrænser desværre muligheden for at mange ungjægere kan komme gratis på jagt og på den måde bidrage til biodiversiteten og vores øvrige fauna generelt.

Ansøg om regulering

Der kan ansøges tidligst 4 uger før der må reguleres på virk.dk. Det kan gøres over automatisk over nettet ved hjælp af NemID eller Digital Signatur og efterfølgende sendes en kvitteringsmail, til den oplyste mail adresse. Det er også muligt at udskrive ansøgningen om regulering på papir, underskrive denne og indsende den til det lokale kontor af Naturstyrelsen.

Senest 4 uger efter at den tilladte reguleringsperiode er udløbet, skal der indberettes, hvor meget der er reguleret og hvordan effekten har været. Indberetning kan ligeledes ske via nettet.

Vildt som må reguleres i maj

Vildtarter Omstændigheder og vilkår for regulering
Råger og rågeunger § 13 Stk. 2. siger at råger i rågekolonier må reguleres inden redebygning og æglægning, samt at rågeunger i rågekolonier må reguleres uden for reden i perioden 1. maj – 15. juni.

§ 13 stk. 4. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at der ved reguleringen efter stk. 2, kan anvendes salonrifler, der kan indeholde mere end 2 patroner, herunder halvautomatiske salonrifler.

Rågeunger § 13 stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af rågeunger på ikke høstede marker i perioden 1. maj til 30. juni.

Jægernes Magasin kan kun opfordre alle danske jægere til at anvende mulighederne for regulering.

Læs også:

Regulering af skadevoldende vildt

Regulering i februar

Regulering i marts og april

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj