Register
A password will be e-mailed to you.

Bredere viden og skydeprøve er kravet til jagtprøven fra 2014

jagtprøve foto adam hodgson

Der indføres bl.a. en haglskydeprøve i jagtprøven fra foråret 2014. Foto Adam Hodgsen, Flickr.

Den nye og mere tidssvarende jagtprøve er en kendsgerning fra foråret 2014 efter at bekendtgørelse om jagttegn trådte i kraft den 15. september 2013. Den gamle jagtprøve har mere end 50 år på bagen og har været et par undervejs.

Den obligatoriske del af uddannelsen vil fremover vare fire dage i stedet for to dage og der indføres en obligatorisk haglskydeprøve, som skal bestås før jagttegnsaspiranten kan få lov til at gå på jagt.

Ny prøve – nyt pensum

I løbet af efteråret vil prøvematerialet blive opdateret, så det tager højde for de nye krav, og de mange allerede godkendte våbenkursuslærere skal på kursus og vil fremover få titel af jagttegnskursuslærere. Man kan ikke længere finde spørgsmålene på internettet og lære dem udenad eller lade sindet kopiere billeder fra bogen og sammenligne med dem i prøven. ”De billeder af dyr, der vil blive brugt i den nye prøve, vil være helt nye, så man kan ikke benytte sig af sin gode hukommelse i lige så høj grad som tidligere, da det nu mere vil handle om rent faktisk at kunne genkende de forskellige dyr på deres karakteristika. Man vil altså ikke længere kunne genkende billedet af dyr, man har set i lærebøger, og hvor man måske kan huske dyret på grund af den natur, dyret er gengivet i”, forklarer Elsebeth Braüner, Naturstyrelsen. Læs også: Den nye jagtprøve

Obligatorisk jagttegnskursus

Formålet med det obligatoriske jagttegnskursus er at sikre, at aspiranterne efter endt kursus har et bredt kendskab til jægerhåndværket og har en forståelse for jagten og vildtet. Desuden er formålet, at aspiranterne kan håndtere et jagtvåben på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i alle situationer, herunder ved træning og under jagt, og har den fornødne teoretiske viden om skudafgivelse i forbindelse med jagt.

For jagttegnsaspiraten

Den teoretiske prøve

Jagttegnsaspiranter skal fremover have bedre og bredere kendskab til vildtets biologi, vildtforvaltning (natur, vildtpleje, bestandpleje), håndtering af nedlagt vildt, jagtetik, sikkerhed, lovgivning, jagtvåben, ammunition samt håndtering af våben. Der kan bl.a. nævnes følgende:

 • Genkendelse af vildtet fra flere vinkler, såvel siddende stille som flyvende.
 • Kendskab til de mest grundlæggende fakta og forhold vedrørende artens biologi, herunder yngleforhold, bestandsomsætning, udbredelse i Danmark og levesteder.
 • Vide hvad og hvordan de behandler skudt eller anskudt vildt.
 • Kendskab til skydevåben, ammunition og sikkerhed. Eksempel: Hvad kan der ske ved forkert størrelse ammunition i respektive skydevåben.

Aspiranter skal gennemføre og bestå en skriftlig eksamen af 1 times varighed baseret på i alt 40 spørgsmål, hvoraf 36 skal besvares korrekt. En del af spørgsmålene, som minimum en tredjedel, skal være case/situations-relaterede spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved afkrydsning af de på forhånd givne svarmuligheder. Eksamenssættene må ikke udleveres til deltagerne før eller efter eksamen.

Den praktiske prøve

Den praktiske prøve ændres ikke. Aspiranten skal demonstrere korrekt våbenhåndtering på en rute anlagt i terrænet med forskillige slags forhindringer samt afstandsbedømme til 6 vildtfigurer, hvoraf 5 vurderinger skal være korrekte.

Haglskydeprøven

Skydeprøven er ikke en del af selve jagtprøven. Bestået jagtprøve giver fortsat et jagttegn, men jagttegnet giver ikke ret til at gå på jagt. Jagttegnet giver ret til at købe et haglgevær og dermed mulighed for at træne ens skydefærdigheder. Det er først lovligt at komme på jagt, når skydeprøven er bestået. Skydeprøven vil bestå af 18 lerduer som fordeles på 6 bagbuer, 6 højreduer og 6 venstreduer og der udleveres 18 patroner. Alle lerduer kastes som enkelduer. For at bestå skydeprøven skal mindst 2 lerduer i hver retning rammes. Når to duer er ramt i en retning går man videre til næste retning og får lov at tage de resterende patroner med. Det vil sige, at mindst 6 lerduer skal rammes i maksimalt 18 patroner, hvilket svarer til maksimalt 3 skud per lerdue, som er det samme i henhold til de jagtetiske regler.

For jagttegnsundervisere

Jagttegnskursuslærere skal have gennemgået og bestået et kursus for at blive godkendt som obligatorisk jagttegnskursuslærer. Være godkendte og registreret hos Naturstyrelsen. Der er ligeledes krav til indhold af kurserne, relevant lovgivning, planlægning af undervisningsforløb, herunder også metoder til håndtering af jagttegnsaspiranter med læsevanskeligheder. Læs mere detaljeret gennemgang af jagtprøven på Naturstyrelsens hjemmeside.

2 Responses

 1. filledk

  hvad med os der allerede har jagttegn?
  skal vi også tage noget af det om?

  og hvad med riffel prøven er den det samme som før?

  Svar
 2. BrianTol

  Jeg vil prøve at få taget mit jagttegn her i år. Er pt. på udkig efter steder til tilbyder intensive kurser så det kan blive overstået hurtigt

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj