Register
A password will be e-mailed to you.

Dansk Land- og Strandjagt (DLS) har indsendt høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om vildtskader. Af høringssvaret fremgår det at DLS mener der skal indføres almindelige jagttid på bramgæs.

Høringssvar fra Dansk Land- og Strandjagt

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om vildtskader.

Dansk Land og Strandjagt takker for det tilsendte høringsbrev, som vi har gennemgået.

Dansk Land og Strandjagt har forståelse for de berørte landmænds problemer. Dansk Land og Strandjagt har derfor også forståelse for, at det er nødvendigt med en bekendtgørelse, om regulering af bramgæs på markarealer, der producerer afgrøder, samt for at forhindre forurening af markarealer, enge, mindre søer og vandløb med ekskrementer fra store gåseflokke.

Den nuværende situation skyldes en forfejlet naturforvaltnings politik, hvor nogle få store foreninger forhandler/aftaler jagttider på diverse vildtarter, på baggrund af EF-fuglebeskyttelsesdirektiv.

Regulering af vildtbestande er ingen løsning, på alt for store kunstig skabte vildtbestande.

Der bør indføres almindelig bæredygtige jagttider i Danmark, som tager hensyn til vildtbestand og samfundsøkonomi samtidig.

Dansk Land og Strandjagt skal opfordre til at danske politikere, arbejder for at EF-fuglebeskyttelsesdirektiv ændres. Som direktivet er udformet i 1979, er det en meget stor belastning for produktion og samfundsøkonomi.

Med venlig hilsen
Arthur Hasselstrøm
Landsformand
Arthur Hasselstrøm, Dansk Land og Strandjagt
Holmeåvej 8, Tlf : 61609292
6682 Hovborg Internet: www.dls-jagt.dk
Mobil 61609292. E-mail: formand@dls-jagt.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.