Register
A password will be e-mailed to you.

DN går udenom Vildtforvaltningsrådet

vs_bw_582

Claus Lind fra Danmarks Jægerforbund kritiserer Ella Maria Bisschop-Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening for ikke at arbejde loyalt efter de uskrevne regler i Vildtforvaltningsrådet.

Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet har siden 1979 rådgivet og afgivet indstillinger til miljøministrene om jagt og vildtforvaltning. Rådet er unik da det er sammensat af grønne organisationer med modstridende interesser og netop dette giver en unik mulighed for at opnå de bedste kompromisser som tilfredsstiller alle parter.

Vildtforvaltningsrådet består af Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, 2 repræsentanter for Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Dyrenes Beskyttelse samt Friluftsrådet. Formanden er Anders Danneskiold Lassen, Godsejer af Brattingsborg Gods på Samsø.

 

Revision af jagttiderne

Det er netop derfor den seneste udmelding fra Danmarks Naturfredningsforening formand Ella Maria Bisdschop-Larsen under overskriften ”Dyreunger efterlades til sultedøden”, som bakkes op af Dyrenes Beskyttelse, skaber stor harme hos Danmarks Jægerforbund og de øvrige grønne organisationer i Vildtforvaltningsrådet. Sådanne udmeldinger skader det ellers gode samarbejde, hvor alle organisationer arbejder loyalt med en fælles indstilling til Miljøministeren, inden der meldes noget officielt ud.

Det hele drejer sig om den kommende revision af ”Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle mv.” samt ”Bekendtgørelsen om vildtskader”, hvor en arbejdsgruppe under vildtforvaltningsrådet, siden februar i år har arbejdet med et udspil der skal forelægges på næste vildtforvaltningsrådsmøde den 5.-6. september i år.

 

Går udenom vildtforvaltningsrådet

Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse er gået uden om Vildtforvaltningsrådet og direkte til Miljøministeren, da der tilsyneladende ikke kunne opnås konsensus i arbejdsgruppen.

Ella Maria Bisschop-Larsen siger til ritzau ”Processen er jo slut. Der bliver ikke ændret på de ting, vi har drøftet hidtil. Og jeg har fra starten gjort klart, at jeg ikke kunne forsvare etisk at bakke op om resultatet, hvis der ikke skete en klar forbedring for det ynglende vildt. Jeg har også sagt klart, at jeg så ville bede ministeren afveje udspillet fra rådet overfor de klare anbefalinger fra Dyreetisk Råd. Det står jeg ved. Tiden er løbet fra de nuværende regler.

Dyreetisk Råd har tidligere anbefalet, at vilde pattedyr skal have fred i yngletiden. Truer skadevoldende vildt husdyr eller afgrøder, så skal Naturstyrelsen give tilladelse til regulering, sådan er det ikke i dag.

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund siger ”Denne arbejdsform er højst mærkværdig og naturligvis en arbejdsform, vi i Danmarks Jægerforbund på ingen måde kan billige, og det er i øvrigt en fremgangsmåde, der ikke tidligere er set anvendt i rådets historie”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj