Register
A password will be e-mailed to you.

Kirsten Brosbøl fremlægger nu en plan, der både beskytter mennesker, husdyr og ulven. Behovet for en forvaltningsplan for ulven er opstået i kølvandet på, at ulven er genindvandret til Danmark efter 200 år.

Husdyrejere, landmænd og regulering

Husdyrejere i områder, hvor ulven lever, skal kunne søge om tilskud til ulvesikre indhegninger. Landmænd, der mister et får, en ko eller en ged til en ulv, skal kunne søge om kompensation. Og ulve, der ikke er sky over for mennesker, eller som gentagne gange angriber husdyrene, selvom landmanden har sikret dem, skal kunne skydes med en særlig tilladelse.

Det er nogle af de tiltag, der er en del af den forvaltningsplan for ulv, som miljøminister Kirsten Brosbøl nu sender i høring. Planen bygger på et udkast lavet af Vildtforvaltningsrådet i december 2013.

Vildtforvaltningsrådets udkast til forvaltningsplan for ulv var så gennemarbejdet og grundigt, at der ikke var meget at ændre. Jeg er glad for, at vi kan fremlægge en plan, der både beskytter ulven, husdyr og mennesker. Vi har en forpligtelse til at beskytte ulven, da den er en beskyttet art i EU, men vi har bestemt også en forpligtelse til at beskytte landmændenes dyr. Og endelig skal vi for alt i verden sørge for, at ulve, der viser en irrationel adfærd og er til fare for mennesker, kan skydes”, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Planen tager udgangspunkt i, at ulven er fredet efter EU’s habitatdirektiv, men i særlige tilfælde kan særlige problematiske ulve skydes, hvis
Naturstyrelsen tillader det.

Tæt samarbejde mellem grønne organisationer

Den knapt 50 sider lange forvaltningsplan for ulv er i første omgang blevet til i et tæt samarbejde mellem danske grønne organisationer og interessenter på området, som favner både Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet og Dansk Skovforening.

Ulvekobbel Foto Douglas Smith

Miljøministeren sender nu forvaltningsplan for ulve i høring. Foto Douglas Smith, Flickr.

”I vildtforvaltningsrådet har medlemmerne fundet nogle gode løsninger, og det kan de bestemt være stolte af. Jeg er sikker på, at vi med forvaltningsplanen for ulv får et nyttigt og vigtigt redskab, nu hvor ulven ser ud til at have etableret sig i Danmark igen efter at have været udryddet i knapt 200 år”, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Informationskampagner

Planen lægger desuden op til, at der bliver iværksat informationskampagner og workshops om ulv i de områder, hvor ulven lever. Forvaltningsplanen vil være i høring i seks uger, hvorefter den forventes godkendt og implementeret i løbet af sommeren 2014.

Læs mere hele forvaltningsplanen i høring her.

Kilde: Miljøministeriet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.