Register
A password will be e-mailed to you.

Hvorfor genladning af ammunition?

Det bliver til tider påstået at genladning af ammunition er til for nørder. Det  kan der være lidt om, men det er nok nærmere skytter som ønsker at få det maksimale ud af deres jagtvåben. Både når det gælder genladning til jagtriffel og til  haglgevær.  Har man anskaffet sig en ny riffel, er det helt normalt, at man forventer, at den skyder præcist uden nævneværdig egenspredning. Men hvis man i  forbindelse med købet afprøver forskellige ammunitionstyper, vil man erfare,  at hver type kugle har forskellig spredning og sidder forskelligt i skiven. Dette  er sjældent riflens skyld, men derimod ammunitionens virkning sammen med  riflen.

Der er utrolig mange variabler, som kan udmønte i en dårlig egenspredning,  lige fra krudtmængde, hastighed, kugletype etc. En anden grund til at genlade, kan være ønsket om at benytte en særlig kugle som eksempelvis passer bedre til den jagtform man ønsker at dyrke. Mange gange er det meget svært, hvis ikke umuligt, at finde en producent som laver ammunition med lige den kugle, man ønsker at benytte.

For haglskytter kan det være et ønske om at finde den ladning, og hagltype som giver det bedste resultat til en speciel jagtform, eller er mest effektiv for skyttens gevær. Uanset Årsag, kan genladning løse disse og flere andre problemstillinger. Genladning gør dog ikke skytten til en bedre skytte, men hvis man genlader, vil man per automatik komme oftere på skydebanen.

Hvad er genladning / genopladning?

Genladning går som ordet antyder ud på, at man genoplader afskudt  ammunition. Dette er dog en sandhed med visse modifikationer, da man ofte  benytter helt nye komponenter. Årsagen hertil er at de enkelte komponenter, fx hagl og kugle, i sagens natur ikke kan genanvendes.
Genladning kan således beskrives, som tilvirkning af ammunition.

Ud over den praktiske proces, indeholder genladningen også en del teori og forberedelse, og det er nok dette som betragtes af udenforstående som lidt nørdet. Man kan dog som udgangspunkt vælge mellem to niveauer. Genladning med standardværdier, som typisk vælges af skytter som primært er interesseret i økonomien, og genladning med specialistværdier som vælges af skytter, hvor præcision er den vigtigste motivation. Kombinationen af de to er selvfølgelig også muligt.

Genladning med standardværdier.

Hvis man som genoplader ønsker at holde genopladningsprocessen på et forholdsvist simpelt niveau, kan man benytte standardværdier for mange af variablerne. Motivationen til denne form for genopladning kommer typisk fra et ønske om en specifik kugle til jagtbrug, eller økonomi som vi kommer tilbage til senere. Hvis man har fundet en kugle eller en hagltype man ønsker at benytte sig af, kan man gå ind i de udgivne tabeller, som udgives af kugle- og krudt producenterne, og finde en masse standard data som benyttes til genladningen. Her findes patronlængde (C.O.L), fænghættetype, krudtvægt med minimum- og maksimumsværdier for den pågældende kaliber og kugle. Derefter er det blot at følge den helt almindelige procedure for genladningen med de valgte værdier. Når man har fundet den krudtvægt, altså patron sammensætningen, som giver den bedst mulige egenspredning, er opgaven udført.

Man har nu de nødvendige data som skal til for at masseproducere den patron med kugle eller hagl som ønskes til sin jagtriffel eller haglgevær. Hvis man er heldig, skyder riflen nu hul i hul, dog er der oftest en mindre spredning. Som tidligere nævnt bliver man ikke en bedre skytte af at genoplade, men som det fremgår, vil man nødvendigvis skulle på skydebanen for at teste serierne og derved får man flere skud på aftrækkerfingeren.

Genladning med specialistværdier

Hvis man ønsker at udfordre sig selv, og samtidig opnå det bedst mulige sammenspil mellem våben og ammunition, kan man foretage genladningen med specialistværdier. Motivationen vil oftest være at opnå høj og kontinuerlig præcision, uanset prisen. Skytten vil oftest ønske at det dyrt købte våben ikke skal have en middelmådig præcision på grund af ammunitionen, når nu det er muligt at få end bedre.

Mange skytter, som genlader i denne kategori, er således også konkurrenceskytter, der benytter kugler som er specielt udviklet til målskydning. Disse kugler findes ikke nødvendigvis i standardtabeller, og derfor skal genopladeren selv finde frem til de forskellige variable. Visse værdier er dog typisk de samme. Hylsterlængden og fænghætten kan være eksempler på faste værdier. For at finde resten skal skytten kende sit våben i detaljer.

Oplysninger så som patronlængde for en given kugle i den pågældende riffel, som altid er forskellig fra riffel til riffel selvom det er samme
producent, kaliber, pibelængde, eller stigning i riffelgangen (hvor tommer tager det for kuglen at rotere en omgang) er eksempler på disse. Da kugleproducenterne ikke altid tester deres kugle med alle typre krudt, og dette derfor ikke opgives i tabellerne, kan der være behov for at finde
minimum og maksimum krudtvægt på anden vis. Ofte vil enten kugleproducenten eller krudtproducenten være behjælpelig med disse tal ved
direkte kontakt.

Som det fremgår, kan det tage lang tid før alle værdier er fundet, og serierne kan produceres. Når man kommer på skydebanen, er målet en meget lille egenspredning. Derfor vil det oftest betyde at målet ikke nås første gang, og så er det hjem igen og producere en ny serie, eksempelvis med anden patronlængde (også kaldet sættedybde). Derefter er det tilbage til skydebanen for at teste.

Man vil få skudt en mængde skud, men når målet er noget er glæden tilsvarende stor. Tilsvarende med standard værdierne, vil man nu ende op med de nødvendige data som skal til for at kunne masseproducere sine patroner.

Advarsel, husk at når en patron er lavet med specialværdier passer den kun til den specifikke riffel, og benytter man den i en anden, kan det få fatale konsekvenser. Så selvom det er fristende at låne/anvende en patron, hvis en anden har en patron med stor præcision, så undlad at benytte genladte patroner i din riffel, hvis de ikke er produceret til din riffel.

genladning ammunition

Økonomi

Økonomien en faktor som skal adresseres i forbindelse med genladning. Generelt er færdigproduceret ammunition dyrt at anskaffe. Det er dog oftest billigere når man benytter kalibre som 65×55, .308 win eller 30-06, da disse benyttes af mange skytter og jægere og derfor masseproduceres. Hvis man derimod bruger magnum kalibre som 7mm Rem. Mag. eller .300 Win Mag etc., er prisen en helt anden.

Hvis man skal lave lidt regning på forskellen mellem færdig produceret og genladt ammunition kunne det se ud som på følgende måde:

.308 Win:
Træning ammunition pr. stk. kr. (ved 20 stk.):
Færdig produceret (noname) 6 kr./stk.
Genladt med (fænghætte (CCI), hylster + krudt + kugle 6 kr./stk.
(NORMA)) (hylster genbrugt 3 gange)

Jagt ammunition pr. stk. kr. (ved 20 stk.):
Færdig produceret (NORMA) 28,95 kr./stk.
Genladt med (fænghætte (CCI), hylster + krudt + kugle 11,50 kr./stk.
(NORMA)) (hylster genbrugt 3 gange)

.300 Win Mag.:
Træning ammunition pr. stk. kr. (ved 20 stk.):
Færdig produceret (noname) 12,50 kr./stk.
Genladt med (fænghætte (CCI), hylster + krudt + kugle 8,10 kr./stk.
(NORMA)) (hylster genbrugt 3 gange)

Jagt ammunition pr. stk. kr. (ved 20 stk.):
Færdig produceret (NORMA) 35,95 kr./stk.
Genladt  med (fænghætte (CCI), hylster + krudt + kugle 13,50 kr./stk.
(NORMA)) (hylster genbrugt 3 gange)

Der er en generel opfattelse af at genladning / produktion af haglpatroner, er billigere end færdig produceret ammunition. Der skal dog også påregnes udgifter til udstyrsanskaffelse.

Tilladelse til genopladning af ammunition

Før genladning kan udføres skal man have tilladelse til at genlade i stil med våbentilladelse. Denne udstedes blandt andet på baggrund af gennemgået godkendt genopladningskursus. Kurset har en dags varighed, og giver skytten indsigt i problemstillingen samt sikkerhed om processen.

Prisen for det obligatoriske genladningskursus som kan tages hos jagtakadeniet.dk, fra foråeret 2011 til 1.250 kr. Denne udgift skal også medregnes i den totale pris. Derudover skal der anskaffes udstyr, som koster ca. 3.300 kr. for et komplet genledningssæt i medium prisklasse. Prisen kan sagtens være højere afhænging af udstyrsniveau og tilbehør, ladetabeller mm.Skytter anskaffer oftest udstyret i fællesskab eller genlader i klubber, hvormed der spares penge og det sociale aspekt bringes ind i genladningsprocesssen.

Konklusionen er derfor (priserne i sammenligningen er foretaget uden afskrivning på udstyr) at det er en økonomisk fordel at genlade. Største økonomiske fordel gælder ved de specielle kalibre. Disse har oven i købet, kun et begrænset udvalg af færdigproduceret ammunition.

Stephan Hrynczuk, Jagtakademiet

One Response

  1. Brian

    Det er næsten helt sikkert at genlader er lidt nørdet og er man jæger med en riffel i skabet og en haglbøsse så vil det helt sikkert være langt billiger at finde en god ammo og bruge den. men. er man “nørd” og buner skabet af rifler og måske også håndvåben som bruges på skydebane m/m så er genladning helt sikkert vejen til at fundføre sin hobby.
    for ja man kan via genladning framstille en bedre ammo end du vil kunne købe og på sigt også billiger ammo.
    her tænker jeg bestemt ikke på en jæger som skyder max 50-100 skud om året men skyder man 2000 – 4000 skud om året er der mange penge at spare og vil man ud på de lange skud kan man lave ammo der virker bedre på kort afstand og noget ammo der virker bedst på de lange skud osv. men har man ikke lysten til at virkelig nørde med det og går man ikke rundt med tanken om at det kunne være rigtig herligt at lave sin egen ammo. så køb færdig lavet ammo.

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj