Register
A password will be e-mailed to you.

Et af de punkter Vildtforvaltningsrådet diskuterede på mødet i går var en fjernelse af §1, stk. 6 i Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. som siger: ” Skydevåben, der anvendes til jagt og regulering, må ikke være forsynet med lyddæmper”.

Et enigt Vildtforvaltningsråd vil indstille til miljøministeren, at bekendtgørelsen ændres således at lyddæmpere bliver lovlige til jagt.

Men før vi kommer der til, skal grundlaget tilpasses ændringen af embedsapparatet, ændringen skal i høring, høringssvarene skal behandles og først der kan ændringerne træde endelig i kraft.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.