Register
A password will be e-mailed to you.

Jægere og andre fra hele landet opfordres fortsat til at indsamle informationer, der kan dokumentere sundheden i de lokale rådyrbestande og videreformidle disse til Center for Vildtsundhed (CVS) via hjemmesiden www.vildtsundhed.dk.

Status er, at CVS siden lanceringen af dataindsamlingen i forbindelse med bukkepremieren i 2010 har modtaget oplysninger om sundhedstilstanden hos mere end 1200 rådyr. Flere end 500 personer har indsendt data fra hele landet.

Det er især jægere, der indtaster oplysninger på rådyr nedlagt under jagt, men også andre borgere, der fx er stødt på et trafikdræbt rådyr, bidrager til undersøgelsen.

Under bukkejagten i sommeren 2010 modtog CVS oplysninger om 278 rådyr. I 2011 modtog CVS oplysninger om 448 rådyr i samme periode, hvilket svarer til en stigning på mere end 60 %.

Dette resultat lover godt for mængden af indrapporteringer fra de kommende efterårsjagter og det giver CVS håb om, at endnu flere jægere og andre vil bidrage til dataindsamlingen.

Dataindsamlingen har givet ny viden om forekomsten af svælgbremselarver: Kortet viser, hvor der er i maj-juli 2010 er indrapporteret rådyr med (sorte symboler) og uden svælgbremselarver (gule). Kortets baggrundsfarver angiver den beregnede lokale forekomst af svælgbremselarver baseret på de indrapporterede data.

Det tager kun nogle få minutter at udfylde skemaet elektronisk, der er ledsaget af infobokse, som med tekst og foto forklarer fremgangsmåden ved fx opmåling, aldersbestemmelse og vurdering af sygdomstegn. Det er også muligt at printe et skema til feltbrug.

Det er vigtigt at understrege, at oplysninger om såvel syge som raske rådyr er relevante for undersøgelsen.

Jo flere dyr CVS får informationer om, jo mere detaljeret et billede kan der tegnes over sundhedstilstanden hos de danske rådyr. Informationerne vil endvidere kunne danne udgangspunkt for en vurdering af ændringer i de danske rådyrbestandes sundhedstilstand.

De første, foreløbige analyser, som er baseret på oplysninger om 699 rådyr, der blev indrapporteret i jagtsæsonen 2010-11 er præsenteret i to videnblade fra CVS. Videnbladene belyser lokale forskelle i forekomst og hyppighed af diarré, svælgbremselarver, pelslus og snabelsko samt belastningen af flåter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.