Register
A password will be e-mailed to you.

Pressemeddelelse fra Rigspolitiet

Forespørgsel fra Justitsministeriet

Justitsministeriet har i anledning af den seneste tids debat om foldeknive anmodet Rigspolitiet om at udarbejde en udtalelse til Justitsministeriet om lovligheden af nogle konkrete knive og om eventuelle problemer, der i praksis måtte være med at vurdere, om en foldekniv er enhåndsbetjent.

Udtalelsen blev afgivet til Justitsministeriet i sidste uge. Justitsministeriet har på den baggrund i dag bedt Rigspolitiet og Rigsadvokaten om snarest muligt at afgive en fælles indstilling til Justitsministeriet om, hvordan forbuddet mod enhåndsbetjente foldeknive kan præciseres. Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil nu iværksætte dette arbejde.

Ingen ændringer

Der er indtil videre ikke ændringer i den måde politiet håndterer sager om eventuelle ulovlige knive på. Man kan f.eks. stadig blive sigtet for besiddelse af sådanne ulovlige knive, og der er ikke indført en frit lejde-ordning eller lignende.

Opfordringen fra Rigspolitiet er derfor, at borgere, der måtte være i tvivl om lovligheden af deres knive, indtil videre lader dem blive liggende hjemme på forsvarlig vis.

Rigspolitiet har i forbindelse med den ovennævnte udtalelse til Justitsministeriet undersøgt de afbildede seks knive/genstande:

Rigspolitiet knivloven foldeknive

Fra Politi.dk

Rigspolitiet har umiddelbart vurderet følgende knive til at være enhåndsbetjente foldeknive:

KT 1 – Foldekniv BUCK RANGER 450C, Cat. 9736 0112BRSSP17-B

KT 2 – Foldekniv, mrk. EKA ESKILTUNA SWEDEN Sandvik 12C27

KT 4 – Foldekniv, mrk. BACHO KBSU-01

KT 5 – Foldekniv, VICTORINOX Swiss Knife Picnicker

Rigspolitiet har dog i forhold til BACHO-kniven – som fremstår som et arbejdsredskab – og Swiss Knife Picnicker – som ikke kunne udfoldes ved brug af en hånd uden nogen øvelse – givet udtryk for, at vurderingen kan være behæftet med en vis usikkerhed, idet begrebet foldekniv ikke er nærmere defineret i lovgivningen, og idet det blot fremgår heraf, at kniven skal være konstrueret således, at den i normal stand kan foldes ud ved brug af en hånd, og ikke nærmere om dette skal kunne ske let, hurtigt, enkelt eller lignende.

Rigspolitiet har umiddelbart vurderet, at følgende knive/genstande ikke er enhåndsbetjente foldeknive:

KT 3 – Multiværktøj, mrk. Leatherman Super Tool 300

KT 6 – Proptrækker

I forhold til multiværktøjet har Rigspolitiet lagt vægt på, at knivbladet ikke kan foldes ud direkte fra skæftet. Det er først muligt efter, at øvrige dele på værktøjet er foldet ud. Rigspolitiet har dog tidligere vurderet, at et multiværktøj, hvor knivbladet var placeret på den udvendige side af håndgrebene, og hvor det umiddelbart kunne foldes ud direkte fra skæftet ved brug af en hånd – dvs. uden først at skulle åbne andre dele af værktøjet – var en enhåndsbetjent foldekniv.

I forhold til proptrækkeren har Rigspolitiet lagt vægt på, at knivbladet ikke umiddelbart fandtes at kunne foldes ud ved brug af en hånd. Rigspolitiet har dog bemærket, at uanset om dette måtte have været tilfældet, kan det dog give anledning tvivl, om en sådan genstand overhovedet skal betragtes som en kniv/foldekniv i våbenlovens forstand.

Video fra Jægerforbundet

Pressemeddelelse fra Rigspolitiet

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj