Register
A password will be e-mailed to you.

Sælerne er et af de dyr, der hurtigst har taget springet fra skadedyr til helligt dyr. Årsagen skal måske findes i den øgede naturbevisthed i sidste halvdel af forrige århundrede, kombineret med at sælbestanden i midten af halvfjerdserne var i en meget ringe forfatning både hvad angår bestandsstørrelse og sundhed.

Det skræmmende og alarmerende billede af en forladt sælunge eller en sæl med et stort sår på bugen var med til at starte den store opmærksomhed omkring vore haves tilstand.

Således blev der i forbindelse med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg i 1976 bygget et ”Sælarium”, hvor man modtog efterladte sælunger til opfodring og senere genudsætning.

Samtidigt påbegyndtes tællinger fra fly, men da det i slutningen af århundredet viste sig, at bestanden af sæler i naturen steg, blev arbejdet med opdræt og genudsætning af sæler indstillet.

Hirakiet i dyreverdenen

Popularitet Eksempler på arter
Hellige dyr Havpattedyr i dag også sæler
Kæledyr Hunde, katte
Hobbydyr Heste, brugshunde
Husdyr Den enlige ko på husmandsstedet
Produktionsdyr Slagterisvin,høns og mink
Skadedyr Rotter, muldvarpe og tidligere også sæler

Læs også: Sælen som skadedyr

Læs også: Sælen som ressource

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj