Register
A password will be e-mailed to you.

Bestanden af kortnæbbet gås er så talrig, at der kan åbnes op for mere jagt. Jagttiden kan udvides med en måned.

Det har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besluttet på baggrund af en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet. En ændring af bekendtgørelsen går derfor nu i høring i fire uger, og det er hensigten, at ændringen vil ske, så jægerne får glæde af det i januar.

Den seneste vurdering af bestanden er på 75.000, og på internationalt plan har man en målsætning om, at holde bestanden stabilt på 60.000. Målsætningen blev i sin tid fastsat efter, at bestanden over en årrække var vokset kraftigt, hvilket blandt andet gik hårdt ud over marker langs trækruten.

For at holde bestandsniveauet på 60.000 tilpasses jagten løbende, og der laves hvert år tællinger af arten. Den kortnæbbede gås yngler ikke i Danmark, men efterår, vinter og forår er den jyske vestkyst en yndet rasteplads.

Pressemeddelelse fra SVANA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.