Register
A password will be e-mailed to you.

kandidater jaegerforbundetDer er valg til formandsposten i Danmarks Jægerforbund d. 16. juni 2012 og fristen for eventuelle kanditater til posten skulle være forbundet i hænde senest d. 1. februar, hvilket fremgår af kapitel 6, § 24 stk. 5 i Jægerforbundets vedtægter;

“Formandskandidater skal skriftligt anmeldes over for hovedbestyrelsen (ved Jægerforbundets administration) senest 1. februar før valget og skal bekendtgøres for kredsene før disses ordinære møder”.

Jægerforbundets nuværende formand, Ole Roed Jakobsen, har bekendtgjort han stiller op til genvalg og han udfordres af en kanditat Claus Lind Christensen. Da der ikke var andre, som havde meddelt deres interesse for formandsposten inden fristens udløb, står valget altså mellem disse to kanditater.

På hovedbestyrelsesmødet d. 10. februar 2012 tages der stilling til, hvordan valgkampen skal forløbe.

Læs om Claus Lind og Ole Roed Jakobsen på deres respektive hjemmesider.

Kilde: Danmarks Jægerforbund

Hvad synes du om kandidaterne og det forestående valg om formandsposten?
Du er velkommen til at debattere herunder.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

4 Responses

 1. daahjorten

  Hej Tandersen

  Godt med konstruktiv feedback, det er altid et godt udgangspunkt for en god dialog og diskussion.

  Min argumentation er primært bygget op omkring kandidaternes politiske erfaring, og her vægter Ole Roed Jacobsen klart tungest, men det er klart at denne erfaring skal kunne anvendes konstruktivt og til at lægge pres på de rigtige mennesker.

  Claus Lind skal først til at opbygge dette, medmindre der sidder/forbliver gode "embedsmænd" tæt på ham, som har erfaringen fra mange år i HB i Jægerforbundet og det polistiske liv, som han kan spare med. Spørgsmålet er bare om det er tilstrækkeligt?

  Jeg er enig med dig, at der kan mangle åbenhed i Jægerforbundet, men jeg syntes det er blevet bedre i den seneste tid, men det skyldes måske også valget.

  Selvfølgelig skal medlemmerne inddrages i et eller andet omfang, men det sker jo reelt allerede nu via jagtforeningerne, JKF og kredsene. Man skal også passe på at det ikke går hen og bliver et kollektiv (forstå mig ret), hvor der går tid fra det politiske arbejde/fokus på jagtens sag, fordi formanden skal bruge sin tid (læs for meget tid) på medlemmerne.

  Sluttelig er forandring altid godt og der kan Claus Lind måske byde ind med et frisk pust, men jeg mener stadigvæk politisk erfaring er vigtigere.

  Rigtigt  Ole Roed har lavet bommerter, men mon ikke han har lært af dem?

  Knæk og bræk

  Michael 

   

  Svar
 2. Tandersen

  Skindet bedrager

   

  Ja, jeg er nu ikke helt enig med Michael i ”foretrukken” kandidat, selv om analysen kunne lyde besnærende, specielt hvis det kun var papiret der skulle tale.

   

  Det er helt sikkert, at Ole Roed har en vis politisk erfaring med i bagagen – men hvad hjælper det at have politisk erfaring, hvis man ikke:

  – Forstår at bruge den erfaring konstruktivt? (Hvad har Ole opnået på 6 år?)

  – Forstår at formulere og formidle helt enkle mål og målsætninger for jægerne i Danmark? (Jeg er meget i tvivl, om hvilken kurs DJ følger?)

  – Forstår at skabe opbakning, og sikre samspil og samarbejde med de relevante aktører der på sigt kan hjælpe jagtens fremtid i Danmark? (At true ét ministerium, med at hvis det ikke vil lytte, går man til et andet og klager sin sag – er det en erfaren politikers måde at agere på?)

  – Forstår at saglige argumenter og faglig dokumentation er noget af det vigtigste i diskussioner omkring jagt, regulering og forvaltningsplaner for os jægere? (Sidste jagttidsforhandling – og den famøse skueproces formanden udførte op til mødet gav jo desværre et uheldigt resultat)

   

  At der kan være stemmer tilbage på Ole, det forstår jeg ikke.

   

  Ifølge Claus Linds hjemmeside, så er han ude på at ”vende skuden” – og gå den modsatte vej af Ole Roed. Den modsatte vej, defineret som:

  – Skabe et åbent Danmarks Jægerforbund

  – Opstille klare mål og visioner

  – Arbejde for en meget større inddragelse af medlemmer – helt fra yderste led i foreningen og op til HB

   

  Hvis mit forbund var åbent, fortællende og oplysende omkring alle de aspekter der var mulighed for at bringe på banen, så ville jeg klappe i hænderne af glæde. Den nuværende lukkethed og topstyring uden mulighed for at få viden om hvad der sker, er mig direkte imod.

   

  Ud fra ovenstående har jeg fundet den kandidat jeg bakker op.

  Svar
 3. Morten Nielsen

  Hej Michael,

  Interessant gennemgang af personerne. Min umiddelbare holdning er at der skal nye kræfter til, men du har  pointer som selvfølgelig taler for at Ole skal fortsætte.

  Der er ingen tvivl om at Jægerforbundet bevæger sig i et politisk minefelt hele tiden, hvorfor kendskab til dette miljø er nødvendigt, i hvert fald i et eller andet omfang.

  Svar
 4. daahjorten

   

  Mit udgangspunkt inden jeg begyndte at skrive indlægget, var at jeg intet kendskab havde til nogen af kandidaterne ej heller foretrækker den ene frem for den anden. Men efter at have læst artiklen og tænkt lidt over den nuværende følelse og fornemmelse jeg har for fremtidens jagt, føler jeg en vis forpligtelse til at undersøge, hvem kandidaterne er.

  Jeg har selv børn og vil gerne være så sikker på at de også får muligheden for at gå på jagt i Danmark. Dette vil kræve, at jeg allerede tager stilling til, hvordan de grønne organisationer tænker og agerer i forhold til fremtidens jagt.   

  Jeg havde bl.a. følgende tanker.

  Jeg læste først om Ole Roed Jakobsen og fandt ud af at har politisk erfaring. Han har  bl.a. været borgmester i Skævinge, medlem af venstre siden 1996 og Formand for Jægerforbundet siden 2008

  Claus Lind er tidligere ejer og administrator på strandjagt.dk. Derudover har han bl.a. erhvervserfaring som kvalitetschef i Ib Andresen Industri Vejle A/S, som er en privat og profit optimerende virksomhed. Han har politisk erfaring fra Jægerforbundet qua en række tillidserhverv.

  Så reflekterede jeg lidt over informationerne og sidder tilbage med følgende tanker:

  Ole Roed Jakobsen har i en meget stor del af hans aktive erhvervsliv, ageret i det politiske miljø, hvorimod Claus Lind virker som en vellidt person, men han mangler bestemt den politiske erfaring.

  Claus Lind har sin politiske erfaring fra Jægerforbundet, mens Ole Roed Jakobsen har den fra mange andre politiske organisationer.

  Mine tanker går i retning af at, fremtidens jagt kommer til at kræve et godt netværk og kendskab til det politiske liv over en bred kam, hvilket kan være med til at der kan fokuseres effektivt og målrettet på lobbyisme for jagtens interesser.

  Her tænker jeg bl.a. på følgende:

  1.       Skal mine børn have mulighed for at gå på jagt på samme vilkår som i dag og skal de kunne skyde duer i august måned, som jeg havde mulighed for?

  2.       Kan man forstille sig en situation, hvor klapjagten bliver forbudt pga. mediernes/pøblens pres på udsatte fugle? Og alle der elsker jagt med stødende jagthund, reelt har en hund, som ikke længere kan bruges til jagt?

  3.       For ikke at nævne de arbejdspladser og den naturberigelse der vil gå tabt, hvis der ikke længere er økonomi i at drive vildpleje og jagt.

  4.       Hvordan skal budskabet til de ca. 5.1 mio mennesker i Danmark, som ikke går på jagt, gøres opmærksom på, at forlænget jagttid kan være nødvendigt, at en ændring af begrebet ”regulering” til ”jagt” samt øget strand- og havjagt i fredede områder med mange fugle og hvor jagt vil være naturlig, endda påkrævet for bestandens overholdelse?

  Skal ovenstående bekymringer varetages mest optimalt, så tror jeg et politisk netværk samt erfaring og den vej igennem mulighed for direkte påvirkning på dagens beslutninger om fremtidens jagt, nødvendigvis må vægte højere end forandring i forbundet og irritationen over at duejagten er rykket frem til 1. november.

  Måske skulle vi hellere glæde os over, at sneppejagten og råvildtjagten blev forlænget med 14 dage samt at svømmeænder og gæs må skydes frem til 31. januar. Det får mig til at tænke på at politiske kompromisser, er vigtigere frem for valgløfter, der kan være svære/umulige at gennemføre. Det kan vi jo se med den nuværende regerings valgløfter.

  Så kan vi altid snakke om de underlige regler, der eksisterer omkring jagt på kronhjorte i Jylland med takker og cm.

  Da jeg begyndte på indlægget, havde jeg egentlig ingen holdning til nogen af kandidaterne, men efter at have været ovenstående proces igennem, så ender jeg op med at Ole Roed Jakobsen er det bedste bud på at varetage mine interesser og forestillinger om fremtidens jagt.

  Michael

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj