Register
A password will be e-mailed to you.

Bødestraffen for at gøre skade på naturen skal hæves, så Danmarks værdifulde natur og sjældne planter, insekter og vilde dyr bliver beskyttet bedre.

Når søer, moser, ferske enge, heder og strandenge bliver ødelagt ved at blive pløjet op, tilsået eller fyldt op, så mister tusindvis af sjældne dyr, insekter, planter og padder deres levesteder. I yderste konsekvens kan det betyde, at arter uddør. Og gør de det, kommer de aldrig igen.

Hidtil har bødestraffen for at ødelægge værdifuld natur i de fleste tilfælde ligget på cirka 2.000-8.000 kroner. Med et nyt lovforslag, som miljøminister Kirsten Brosbøl vil fremsætte, så vil den vejledende bødestraf for eksempelvis at pløje et stykke § 3-beskyttet naturområde op begynde ved 20.000 kroner.

Det giver slet ikke mening, at vi bruger millioner af kroner på at kortlægge og registrere, hvor vores særligt sårbare § 3-beskyttede natur er, hvis domstolene så ikke slår hårdt ned på dem, der ødelægger vores fælles, værdifulde natur. Det skal ikke kunne betale sig i at spekulere i at opdyrke heder, overdrev og strandenge, så nu lægger jeg optil, at bødestraffen hæves, så den er på linje med straffen for at forurene vores vandløb og søer“, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Lovforslaget er en del af Naturplan Danmark, og miljøministeren vil sende lovforslaget i høring i oktober måned.

Ødelæggelser skal tages seriøst

Det er kommunerne, der har ansvaret for at føre tilsyn med de § 3- beskyttede områder i Danmark, og det er derfor også kommunerne, der som oftest står for en eventuel politianmeldelse ved overtrædelser af naturbeskyttelsesloven og planloven.

Nu gør vi det klart for kommunerne, anklagerne og domstolene, at regeringen ønsker, at forbrydelser mod naturen kan straffes med bøder, der begynder ved 20.000 kroner. Jeg er sikker på, det vil have både en præventiv og en afskrækkende virkning på de – heldigvis ganske få – der med vilje ødelægger vores fælles natur“, siger Kirsten Brosbøl.

Lovforslaget om at hæve bødeniveauet for overtrædelser af naturbeskyttelsen er en direkte opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger for en bedre beskyttelse af Danmarks natur.

Læs meddelelsen på Miljøministeriets hjemmeside.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj