Register
A password will be e-mailed to you.
graand_apporteres._foto_hugo_eriksen

En rutinemæssig overvågning har fundet fugleinfluenza i en skudt gråand. Foto fra billede arkivet af Hugo Eriksen

Det er den rutinemæssig overvågning af fugle i forhold overførsel af smitte til husdyr, som har fundet fugleinfluenza af typen H7 i en gråand, som er skudt nær Varde.

Det er desværre ikke muligt at sige noget om, hvor de resterende ænder fra andetrækket befinder sig nu.

Fundet af fugleinfluenza er udtryk for, at vores løbende overvågningsplan virker efter hensigten. Hensigten med overvågningen er at holde et vågent øje med hvad sker i naturen, så det kan afgøres om, det er nødvendigt, at øge beskyttelsesforanstaltningerne for at forebygge, at der sker smitte fra de vilde fugle til vores husdyr og til mennesker” siger veterinærdirektør Per Henriksen

Fjerkræejere og opdrættere skal forbygge

Det er vigtigt, at fjerkræejere og opdrættere overholder de forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenza, som skal mindste risikoen for smitteoverførsel.

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) herunder opsamlet regnvand. Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs, må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde, m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser, m.m. medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret imellem anvendelse.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.
    Kilde: Fødevarestyrelsen 

Fugleinfluenza H7 kan smitte mennesker, men i Danmark er smitterisikoen for den almindelige befolkning generelt meget lille.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj