Register
A password will be e-mailed to you.

Naturstyrelsen har udsendt digitalt post om udstedelse af jagttegn for jagtåret 2016/17. Brevet er at finde i din digitake postkasse, e-boks.

Man kan ikke længere få fornyet sit jagttegn, hvis man ikke har indberettet sit vildudbytte fra den foregående sæson. Dette tiltag betød at indberetningsprocenten steg fra 61,6 % til ca. 92 % fra jagtsæsonen 2013/14 til 2014/15.

Indberetningen skal foregå digitalt, via “mit jagttegn”. Du kan ikke længere sende vildtindberetningen per post. Eneste undtagelse er dog, hvis du har fravalgt at modtage digital post. Så vil du modtage et brev med posten, hvor du har mulighed for at indberette det seneste års vildudbytte på et skema, som så sendes ind via postvæsenet.

For at forny sit jagttegn skal man have indberettet vildudbyttet inden jagttegnsafgiften bliver betalt. I år er det den 4. marts, hvis du er tilmeldt PBS.

Det er dog ikke sådan, at man får frataget jagttegnet fra dag et. Hvis der ikke er indberettet tre uger efter datoen, vil man modtage en påmindelse. Hvis man ikke har fået indberettet senest seks uger efter betalingen, vil man få det indbetalte beløb returneret, og så står man uden jagttegn.

husk det nu, få indberettet sidste års vildtudbytte, så er du sikker på at have et gyldigt jagttegn i næste sæson.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.