Register
A password will be e-mailed to you.

Bestanden af kortnæbbet gås er faldet så meget, at miljø- og fødevareministeren har lukket for jagt på gåsen i januar måned. 

I januar måned må man ikke skyde den kortnæbbede gås.
Jagttiden på den kortnæbbede gås stopper i år nytårsaften. Den må derfor ikke skydes i januar måned som tidligere.

Det fremgår af en bekendtgørelse, som miljø-og fødevareminister Eva Kjer Hansen netop har udsendt, der træder i kraft torsdag 10. december. Et enigt vildtforvaltningsråd har anbefalet, at jagttiden på kortnæbbet gås begrænses, indtil bestanden igen er over 60.000. Bestanden er gået fra 82.000 til 59.000 på to jagtsæsoner ifølge fugletællinger.

International forvaltningsplan

I 2012 blev en international forvaltningsplan sat i værk for at holde bestanden af gåsen på omkring 60.000, hvilket ville nedbringe omfanget af markskader, men samtidig sikre en gunstig bestand. Planen blev vedtaget, efter at bestanden af gåsen over en årrække var vokset kraftigt, og det gik hårdt ud over marker langs trækruten.

For at holde bestandsniveauet på 60.000 tilpasses jagten løbende, og der laves hvert år tællinger af fuglen i de lande, den er. Den kortnæbbede gås yngler ikke i Danmark, men efterår, vinter og forår er den jyske vestkyst en yndet rasteplads.

I januar måned er det fortsat muligt at skyde grågås, blisgås og canadagås.

Læs nyheden hos Naturstyrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.