Registrer
Et kodeord vil blive e-mailet til dig.

Jagtforsikring og ansvarsforsikring

jagtforsikringJagtforsikringen som du automatisk betaler samtidig med indløsning af dit jagttegn, blev vedtaget sammen med jagtloven i 1931. Dansk Jagtforsikring har administreret ansvarsforsikringen siden 1946.

Du kan godt tegne en tilsvarende ansvarsforsikring selv via dit eget forsikringsselskab og få pengene retur for præmien. Du skal dokumentere overfor Naturstyrelsen at der er tegnet forsikring et andet sted.

Forsikringen er tegnet via Dansk Jagtforsikring A/S, hvis ene formål er at tegne den obligatoriske jagtforsikring. Selskabet er ejet Naturstyrelsen (51%) og Dansk Jægerforbund (49%). Det er en god ide altid at anvende synlige farver på jagtbeklædningen, så som orange farver. Dette kan være med til at minimere personskader.

Jagtforsikringen er en ansvarforsikring, som dækker det erstatningsansvar en jæger kan ifaldes ved at have forvoldt skade på andre. Den dækker ikke skade forvoldt på sig selv.

Fakta om jagtforsikringen

  • Forsikringen dækker under jagt i Europa inkl. Grønland og Færøerne
  • Dækker forsikringsbegivenheder indtil 10 mio. kr. for personskade
  • Dækker indtil 2 mio. kr. for anden skade fx dyr og genstande

Jagtforsikringen dækker skade forvoldt i Europa, herunder Færøerne og Grønland. Uden for Danmark, Færøerne og Grønland dækkes dog kun jagtskader i det omfang, den sikrede ikke er dækket af anden ansvarsforsikring, der er tegnet specielt med henblik på at dække risiko ved jagt.

Dansk Jagtforsikring A/S har indgået aftale med Europæiske Rejseforsikring, som kan varetage behandlingen af jagtskader i Europa uden for Danmark på jagtforsikringens vegne. Europæiskes vagtcentral, EUROALARM, kan kaldes døgnet rundt på telefon 3325 2533.

Husk kopi af forsikringsbetingelserne til jagtrejsen

Forsikringsbetingelserne for Dansk Jagtforsikring A/S, skal kunne vises frem for myndighederne i de lande uden for Danmark, hvor jagtforsikringen dækker – det øvrige Europa (inklusiv Færøerne og Grønland). Forsikringsbetingelserne kan således dokumentere, at forsikringen er tegnet, når man har løst gyldigt jagttegn, samt hvad forsikringen indeholder og går ud på.

De forsikringsbetingelser, der er gældende uden for Danmark, Færøerne og Grønland, er derfor gengivet på engelsk, tysk og fransk og kan printes og læses her.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Dansk Jagtforsikring A/S på telefon 3311 0747 på hverdage mellem 10-15.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.