Register
A password will be e-mailed to you.

Danske jægere er underlagt forskellige regler, bekendtgørelser og love, som skal overholdes og respekteres.

Herunder finder du en lille beskrivelse samt henvisning til forskellige love og bekendtgørelser i deres fulde sammenhæng.

Jagtloven:

Jagtloven har til formål at sikre arts- og individrige vildtbestande og skabe grundlag for en fortsat bæredygtig forvaltning ved at beskytte vildtet, særlig i yngletiden, sikre kvantiteten og kvaliteten af vildtets levesteder samt regulere jagten så det sker efter økologiske og etiske principper.
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning

Jagttegn:

Bekendtgørelsen om jagttegn fastsætter hvem og hvordan der kan erhverve jagttegn i Danmark. Den beskriver hvordan jagtprøven og riffelprøven skal aflægges samt hvordan dit jagttegn udstedes og administreres.
Bekendtgørelse om jagttegn

Jagttider:

Bekendtgørelsen om jagttid fastsætter generelle og lokale jagttider på hovdyr, rovdyr, gnavere, andefugle, hønsefugle, vandhøns, vadefugle, mågefugle, duer og kragefugle.
Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle mv.

Skydevåben og ammunition:

Bekendtgørelsen om skydevåben og ammunition oplyser om, hvilken type skydevåben der må anvendes til jagt og regulering af vildtskade. Der oplyses om glatløbede haglgeværer til jagt og riflede våben samt de lovgivningsmæssige krav til den tilhørende ammunition.
Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.

Buejagt:

Bekendtgørelsen om buejagt fastlægger reglerne til buejagtprøven, hvilke krav der er til bue og pile og selv buejagten.
Bekendtgørelse om buejagt

Våbenloven:

Våbenloven fastlægger hvem der må være i besiddelse af våbenet generelt, herunder bl.a. skydevåben og ammunition, som er særlig relevant for os jægere.
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Våben og ammunition:

Bekendtgørelsen om våben og ammunition fastlægger hvem og hvad politidirektøren kan give tilladelse til vedrørende skydevåben og ammunition. Bekendtgørelsens omfang rækker ud over, hvad danske jægere har brug for.
Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

Udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber:

Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber fastlægger regler og tidspunkter for udsætning af vildt i forhold til, hvornår jagttiden begynder. Regler for hvordan du må jage samt de hjælpemidler og reglerne herfor fremgår af bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber

Regulering af skadevoldende vildt:

Bekendtgørelsen om vildtskader fastlægger, hvad der forstås ved nedlæggelse eller ombringelse af vildt. Regulering jf. denne bekendtgørelse skal foregå under overholdelse af gældende jagtlov.

Bekendtgørelse om vildtskader

24 Responses

 1. Anette Troelsen

  Min mand og min nevø diskuterer om man skal have hund med på jagt med efter råvildt med haglgevær.

  Svar
  • david nielsen

   Hej Anette,

   Svaret på det spørgsmål finder du i Jagtlovens § 24:

   Ved jagt med glatløbet haglgevær på ikkeklovbærende vildt på og fra landarealer og i rør- og sivbevoksninger skal egnet apporterende hund medbringes.

   Så svaret er nej, sålænge jagten kun er efter råvildt (klovbærende vildt).

   Svar
 2. Rikki Taulov

  Buejagt lyder rigtig spændende. Tak for henvisningen til bekendtgørelsen.
  Kan godt se der er lidt ekstra at tænke på hvis man skal skifte over til buen

  Svar
  • NPB

   Hej Rikki,

   Selv tak, er godt du finder bloggen anvendelig.

   Hvis du har flere spørgsmål, kan det være en idé at kontakte formanden for “Foreningen af danske buejægere”.

   Svendborg Buejægere
   v/ Erik Larsen
   Eskærvænget 80
   5700 Svendborg
   Tlf. 62 21 28 08

   Eller du kan læse mere på deres hjemmeside; http://www.buejaegere.dk/

   Mvh.
   Nikolaj

   Svar
 3. Nikolaj Brandt

  Lidt tilbagemeldinger på jagtloven.

   

  Til Jan:
   
  Spørgsmål:
  Skal man medbringe hund ved jagt på fuglevildt med bue?
   
  Svar:
  Jagthund skal kun medbringes på jagt med glatløbet haglgevær på ikke klovbærende vildt på/fra landarealer og i rør og sivbevoksning.
   
  Til Ib:
   
  Spørgsmål:
  Hvordan forholder det sig, hvis en nabo får udgravet sin sø, han spørger samtidigt om han skal grave et lille stykke ind på min grund. I mine øjne er det nu en fælles sø. I mellemtiden har han udlejet søen til en anden jæger.
  Må han det?
  Hvormange ællinger/ ænder må udsættes på en sø på ca.300m2. De er udsættes i juni- aug. måned.
   
  Svar:
  Jagtlovens kapital 3 § 14 stk. 1 og 2. Jagtretten på en ejendom tilkommer ejendommens ejer.   
  På ferske vande tilkommer jagtretten ejerne af de tilstødende ejendomme, således at en ejer har jagtret på den del af vandet, der ligger nærmest den pågældendes ejendom end nogen anden ejendom.
   
  Der må udsættes 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben vandflade såfremt de udsættes  senest d. 31 august.
   
  Til Svend Aage:
   
  Spørgsmål:
  Jeg vil gerne vide om kaliber 50 er lovlig i dk til jagt?
   
  Svar:
  Jeg går ud fra at det er riffelkaliber der tales om. Hvis ja, så hedder den kaliber .50 BMG som oversat til europæisk mål er 12,7 x  99 mm Nato og den er lovlig til jagt, under forudsætning af, at politiet vil give våbentilladelse til den, at det ikke er et militær våben, at den er plomberet til 2 skud og hvis den er halvautomatisk.
  Helautomatiske våben må ikke anvendes til jagt.
   
  Mvh.
  Nikolaj
   
  Svar
 4. Nikolaj Brandt

  Hej Bent,

   

  Alle former for jagt, det vil sige ombringelse eller nedlæggelse af vildt, herunder jagt med de bare nævner,  kræver et gyldigt jagttegn og må kun foretages med skydevåben, haglbøsse, jagtriffel eller salonriffel.
   
  Mvh.
   
  Nikolaj
   
   
  Svar
 5. Bent_Nygaard

  Er det lovligt at gå på jagt med de bare næver? Er jagttegn og riffelprøve kun nødvendig hvis man vil jage med gun? Kunne jeg i princippet, med loven på min side, fange en røvfuld ænder med lidt lokkemad og de bare næver på min jord, og servere dem til gilde?

  Kan ikke finde noget om det på nettte! Det skal selvfølgelig foregå humant, men er det lovligt?
  Mvh Bent

  Svar
 6. lb

  Hvordan forholder det sig, hvis en nabo får udgravet sin sø, han spørger samtidigt om han skal grave et lille stykke ind på min grund. I mine øjne er det nu en fælles sø. I mellemtiden har han udlejet søen til en anden jæger.
  Må han det?
  Hvormange ællinger/ ænder må udsættes på en sø på ca.300m2. De er udsættes i juni- aug. måned.

  Svar
 7. nicolai

  er der forskel på hvor gammel man skal være for at få en riffel og et jagt gevær?

  Svar
 8. Line

  Hej
  Jeg har et spørgsmål – Hvordan er reglerne for anmeldelse af jagtgevær (hagl) hvis de er erhvervet før 1980. Skal de anmeldelse ligesom ny indkøbte eller behøver man ikke anmelde dem?

  Svar
  • Nikolaj Brandt

   Hej Line,

   Der blev først anmeldepligt af haglgeværer d. 1. januar 2000 og alle jagtgeværer erhvervet efter denne dato skal anmeldes til politiet.
   Jagtgeværer (hagl) erhvervet før denne dato behøves ikke blive anmeldt, men det er fortsat en god ide at gøre det, fx. i tilfælde af tyveri, så vil politiet have næmmere ved at efterforske sagen.

   Mvh.

   Nikolaj

   Svar
 9. Søren

  Hej…
  Må man godt lovligt opbevare sit jagtgevær i godkendt våbenskab hjemme, hvis ikke man har betalt sit jagttegn for året…?

  Mvh Søren

  Svar
  • Nikolaj Brandt

   Hej Søren,

   Et gyldigt jagttegn er en forudsætning for at besidde riflede våben med tilhørende ammunition samt haglammunition til haglgeværer. Derfor skal jagttegnet være betalt inden d. 1. april, hvis man har våbentilladelse, hvilket er et krav i våbenloven.

   Hvis du kun har et haglgevær men ingen haglammunition, så skal jagttegnet betales inden du skal på jagt. Våbenet skal selvfølgelig opbevares i henhold til lovgivningen, hvilket jeg også forstår du gør og du må ikke være i besiddelse af ammunition.

   Mvh.
   Nikolaj

   Svar
 10. Brian christensen

  Hej jeg har lige et spørsmål ang:patroner hvor mange må man køre med i en bil?

  Svar
  • Nikolaj Brandt

   Hej Brian,

   Du må medbringe ammunition til eget forbrug i bilen.

   Ammunitionen må kun forefindes i bilen, når den skal benyttes og ikke ligge i bilen uden du er på vej til jagt, skydebane eller lign.

   Mvh.

   Nikolaj

   Svar
 11. Poul Jermer

  Vedr. inddragelse af jagttegn.
  Da jeg var hjemme i det Vestjydske her i min ferie, hører jeg om en af mine bekendte der har givet en anden person en lussing, det bliver anmeldt og da det er en “voldsdom” er hans jagttegn blevet inddraget i 5 år

  Svar
 12. per

  hvordan er loven ,når man køre med et jagtgevær til flugtskydning ,kan det ligge i bilen eller skal det ligge i en aflås boks ?

  Svar
  • Nikolaj Brandt

   Hej Per,

   Jeg har selv stillet samme spørgsmål til min lokale politistation, for at være sikker på ikke at komme i klemme med lovgivningen.

   Jeg fik oplyst at der ingen problemer er med at transportere/kører med jagtriffel eller hagtgevær i bilen til/fra jagt, skydebane eller flugtskydningsbaner. Sørg dog for at jagtvåbene er i et våbenhylster, foderal, sort sæk eller lignende og læg det i bagagerummet, så jagtvåbene ikke er synlige for andre. Dermed skulle der ingen problemer være.

   Jeg fik endvidere oplyst at jeg skal køre direkte mellem jagt og skydebanen til mit hjem og fx. ikke køre ind i Bilka og handle og efterlade våbenet uden opsyn på vejen hjem.

   Mvh.
   Nikolaj

   Svar
 13. Helle

  Jeg vil gerne spørge, om en person der er straffet for ulovlig våbenbesiddelse, kan erhverve jagttegn?

  Svar
  • Nikolaj Brandt

   Hej Helle,

   Svaret må umiddelbart være både ja og nej.

   En person som er straffet for ulovlig våbenbesiddelse kan godt gå op til jagtprøven og erhverve retten til at få jagttegn og udøve jagt. MEN før jagttegnet kan udstedes af Skov- og Naturstyrelsen, skal politiet give samtykke til at jagttegnet også må udstedes.

   Jeg tror ikke politiet umiddelbart giver samtykke til at der kan udstedes jagttegn, når personen er straffet for ulovlig våbenbesiddelse. Politet vurderer dog hver sag konkret. Typisk giver politet ikke samtykke til jagttegn for en periode på 5 år.

   Jeg ville dog tage en snak med det lokale våbenkontor og få en fornemmelse for sagen. Det ville være ærgeligt at bestå jagtprøven, men vente 5 år på jagttegnet.

   Mvh.
   Nikolaj

   Svar
 14. Rikki

  Super! Tak for den yderligere henvisning – ham vil jeg straks kontakte

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj