Register
A password will be e-mailed to you.
Jagtprøve

Til den nye jagtprøve skal aspiranten ramme mindst 6 ud af 18 lerduer før der må udøves jagt med glatløbet haglgevær. Foto Adam Hodgson, Flickr.com

Den nye jagtprøve har været længe undervejs. Det hele begyndte i 2007, hvor den daværende Miljøminister ønskede dokumentation på jægernes skydefærdigheder. I december 2010 blev der nedsat en styregruppe under Vildtforvaltningsrådet, som skulle arbejde med et oplæg til en ny jagtprøve og deres indstilling til Miljøministeren er nu klar.

Den eksisterende jagtprøve har bl.a. haft behov for en modernisering, idet en større og større del af nye jagttegnsaspiranter ikke kommer fra en familie med jagttraditioner, hvor “mesterlærer” har været en naturlig del af opvæksten. Flere og flere kommer fra de større byer uden at have nogen baggrund indenfor jagt.

Hensigten med den nye jagtprøve er at forbedre jægernes teoretiske og praktiske færdigheder, således at der bl.a. vil komme færre anskydninger.

Overordnet set vil den nye jagtprøve indeholde følgende hovedelementer:

 • Ny formålsbeskrivelse
 • Nye retningslinjer og pensum for den teoretiske del af jagtprøven, herunder nye spørgsmål. Spørgsmålene vil have mere fokus på artbestemmelse, vildtbiologi, natur- og terrænpleje, skydefærdigheder, jagtetik, sammenhæng mellem jagt og vildtforvaltning samt håndtering af nedlagt vildt.
 • Artskendskab sker på baggrund af ikke-offentlige billeder, dermed er det ikke længere muligt at bestå jagtprøven på baggrund af udenads-lære. Dog vil afholdte jagtprøver være tilgængelige på nettet efterfølgende.
 • Ny obligatorisk undervisning med varighed på fire dage erstatter det obligatoriske 2 dages våbenkursus.
 • Ny 5-årig certificering af jagtprøveundervisere baseret på kursus og bestået prøve.
 • Indførelse af bestået skydeprøve som betingelse for at gå på jagt med haglbøsse. Dette er en selvstændig prøve, som ligger efter den teoriske og praktiske prøve. Aspiraten skal ramme mindst 6 lerduer ud af 18.
 • Den praktiske prøve vil stort set bevare sin nuværende form, dog uden skydning.

Bestået teori og praktisk prøve skal give tillaldelse til erhvervelse af glatløbede haglvåben, med henblik på træning, men ikke tilladelse til jagtlige formål. Dette vil kræve en bestået skydeprøve. Riffeljagt og buejagt er ikke tilladt før skydeprøven med haglvåben er bestået.

Skydeprøven

Jagttegnsaspiranten skal efter bestået teori og praktisk prøve i gang med at skydetræne. Skydeprøven består af 6 venstreduer, 6 højreduer og 6 bagduer og 6 duer skal rammes ud af 18 før skydeprøven kan bestås. Dette svarer til en træfsikkerhed på 3 patroner per nedlagt stykke vildt.

Gældende fra 2014

Det er målet at den nye jagtprøve vil være gældende fra foråret 2014 og måske endda først fra foråret 2015.

Følgende organisationer har arbejdet med indstillingen af den nye jagtprøve:

 • Danmarks Jægerforbund
 • Friluftsrådet Danmarks
 • Naturfredningsforening
 • Landbrug & Fødevarer
 • Naturstyrelsen

Fortæl om din holdning til en ny jagtprøve herunder.
Du kan nemt logge ind med din Facebook profil. 

One Response

 1. Kenneth Jensen

  Jeg betragter mig selv som en af de heldige, da jeg har fået jagten ind fra barnsben. Både min far og farfar har lært mig at gå på jagt og der var ikke noget med "bare" at gå ud uden der blev trænet på skydebanen.

  Jeg syntes det er hel fint jagtprøven opdateres og det er en god ide med en skydeprøve, for at få nedsat anskydningerne. Vi er kun 175.000 jægere, som gerne vil fortsætte med at gå på jagt i fremtiden og kommer der al for mange "almindelige" mennesker, som ingen forudsætninger har for jagt og jagtens tradtioner, så tror jeg det vil være skadeligt på sigt.

  Hørte fx. en ung jæger der ringede ind til P3 og fortalte han skulle på sin anden jagt nogensinde, men her 3 dage før, skulle han da lige på skydebanen for første gang i år og træne inden jagten. NEJ, træning sker hele tiden og ikke kun op til jagten, dette tror jeg en skydeprøve kan hjælpe til med. Både at nye jægere kan ramme men de opdrages også til at træne og vedligeholde deres færdigheder.

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.