Register
A password will be e-mailed to you.

Kampen mod minken fortsætter

Mink foto Paco Gómez

Naturstyrelsen fortsætter kampen mod minken i Danmark. Foto Paco Gómez, Flickr.com

Den seneste uge har der floreret forskellige overskrifter i medierne om, at Naturstyrelsen har opgivet at bekæmpe fritlevende mink i den danske natur. Dette er ikke korrekt.

Minken findes stort set over hele landet, og det vil være helt enormt ressourcekrævende at forsøge at udrydde minken helt fra den danske natur. I stedet har vi de seneste knapt to år arbejdet med at bekæmpe minken i de naturområder, hvor de gør størst skade”, siger projektleder for forvaltningsplanen for mink i Naturstyrelsen, Uffe Strandby.

Det er umuligt at gøre Danmark minkfri, hvorfor forvaltningen går på at holde bestanden af fritlevende mink til et minimum i de mest sårbare områder.

Mink er en invasiv art

Minken er ikke naturlig hjemmehørende i den danske natur. Den er importeret hertil i forbindelse med produktion af skind, og de mink som undslipper fangenskab – enten ved en fejl eller fordi aktivister lukker dem ud – klare sig fint i den danske natur og er til stor trussel for en lang række vandfugle.

Hvorfor er den en trussel?

Minkens lever primært af fisk, fugle, små pattedyr, krebs og lignende. Den er et effektivt rovdyr, som kan gøre et betydelig indgreb på bestande af visse arter af fugle, særlig vandfugle, og små pattedyr, da minkene rydder reder for æg og afkom.
Minken er primært knyttet til vand. Den findes hovedsageligt ved bredder af vandløb, søer, på småøer, i vådområder, i havne områder men også i byområder.

Minken kan muligvis udkonkurrere hjemmehørende rovdyr ved at reducere deres fødegrundlag.

Se også:Mink unger ved Lyngby sø

Jægere og frivillige

Indsatsen fokuserer på 20 lokaliteter, hvor 125 frivillige er med til at opsætte og kontrollere fælder.
De seneste år er der fanget omkring 300 mink inden for disse indsatsområder og danske jægere har nedlagt mellem 3.000 og 4.000 mink.

Mink vildtudbytte

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

One Response

 1. Finn Jensen

  Undslupne mink er et stort problem ikke bare i den vilde natur, men også for de danske hobbyavlere af fjerkræ. Når undslupne mink kommer ind i hønsehuse, medfører det store skader, og typisk bliver mange dyr dræbt. Ikke alene så mister man kære dyr, men også værdifuldt avlsmateriale går tabt. Samtidig er det en kendsgerning, at 80 % af vilde mink er opvokset i fangenskab, og at stort set alle mink, der angriber fjerkræhold, lige er sluppet væk fra minkavlerne. Tidsmæssigt falder de fleste minkangreb sammen med, at det er umiddelbart efter pelsning, så en klar indikation af at at mink slipper af sted når de bliver taget ud af burene i forbindelse med pelsningen.

  Vi er 2 danske hobbyfjerkræorganisationer (Dansk Fjerkræ Forum og Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl), der har henvendt os til minkavlerne for at få en aftale om mink. Dels en erstatning for de tab som minkene påfører os og dels hjælp til at få fanget de mink, som angriber vores besætninger. Begge dele er blevet afvist af minkavlerne.

  Når det drejer sig om hjælp til at fange minkene, henviser minkavlerne til jægerne og siger, at vi hobbyfjerkræavlere kan låne fælder der. Jagtorganisationerne vil såmænd gerne hjælpe, men Danmarks Jægerforbund oplyser at der vil gå 1½ år før de er klar med deres indsats mod mink og så kan vi hobbyfjerkræavlere muligvis få lov til at låne en fælde hvis vi ser en mink– Mod betaling selvfølgelig! Det et helt uacceptabelt, både at det skal tage så lang tid at få et ”fældeberedskab” op at stå og at vi som fjerkræavlere skal betale for at rydde op efter minkavlerne.

  Minkavlerne har givet 2 millioner kr. til bekæmpelse af mink. Jeg ved at mange jægere synes at det er alt for lidt set i forhold til de skader som mink forårsager og jeg kan kun være enig. Set i relation til minkavlernes omsætning er det 0.015%. Et væsentlig større og mere rimeligt beløb kunne dels sætte tempoet op og dels sørge for flere fælder.

  Vi har i Danmark et princip om at ”forureneren” skal betale. EU parlamentet har netop vedtaget, at dette princip også skal gælde for invasive arter som eksempelvis mink. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre minkavlerne til at leve op til dette princip og kompensere for de skader, deres mink påfører.

  Vi vil som hobbyfjerkræavlere meget gerne være med til at hjælpe med at minken ikke spreder sig yderligere i den danske natur, men mangler i den grad opbakning fra minkavlerne og at de påtager sig ansvaret for at afhjælpe de omkostninger de påfører.

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj