Register
A password will be e-mailed to you.

Tanker om “Adaptiv forvaltning” af vildtbestande i Danmark.

Adaptiv betyder ”tilpasningsdygtig”.. og lyder jo ret besnærende. Men set i mit optik, betyder det også at vi åbner ”Pandoras æske” for indblanding af mere eller mindre lødig karakter fra mange andre interessenter. Tør vi det..? Nej.. det er at “gamble” med vores jagtmuligheder i fremtiden. Der er lagt op til lokal styring, hvor det omgivende samfund skal inddrages – en besnærende ide, skal vi så inddrage andre naturbrugere så som : Mountainbikere, Kattens Værn, Flagspættens bevarelse, svampeplukkere, Greenpeace..mm..? Så skal vi nok ikke regne med at få særlig stor indflydelse på den fremtidige forvaltning af jagten i de lokale brugerråd.

F.eks Kronvildt/Dåvildtdebat

Hvem skal vi bestikke med lidt godt ”rødvin og en grillkylling” for at få tildelt en krondyrkalv til afskydning i de kommende foreslåede laug.. Skal et ”over-laug” side og udstikke under laug,s beføjelser.. eller.. Ovre kontrolanten skal kontrollere undekontrolantens virke !! ..? Og kan man nu pludselig godt tælle kronvildtbestanden på fri vildtbane..? Dette må jo i sagens natur være nødvendigt, for at kunne udstikke den årlige afskydningskvote. Jeg er bange for, at dette medfører ”kammerateri”, logedannelse, rygtedannelse..mm af værste skuffe. Dette vil skabe unødigt splid imellem jægere i Danmark.

Fordeling i nedlagt kronvildt

Her i Ulfborg området er der i jagtsæsonen 2014/15 nedlagt følgende : 70 % Hinder/kalve og 30 % Hjorte. Ialt nedlagt 1.296 stykker kronvildt. For mig at se, er det da en fin fordeling og tilgodeser ønsker om at spare på hjortene. 78 % af disse dyr er nedlagt udenfor Skov og Naturstyrelsens arealer. Så Jægerne har gjort et flot stykke arbejde. Der ses også flere og flere ældre hjorte i området, så vi er på rette kurs, men man får jo heller ikke +8 års hjorte ud af en 5 års plan (6-8 ender reglens indførsel). Giv tid, det er et langt sejt træk. Fortæl i stedet i VFR om, at det går den rigtigt vej.

Klassekamp

Er det virkelig som en repræsentant fra Landbrug og Fødevare udtrykte på en tråd på Facebook : ”For at hindre visse jægere på mindre jagtrevirer i at nedlægge et dyr for meget..!!” I forhold til hvad..!! En klassekamp..?

Adaptiv tankegang

Der er uden tvivl positive elementer i den ”adaptive” tankegang, men som det er lagt op til på kronvildtområdet med Laugdannelse, mulige arealbegrænsninger og ikke mindst forskelsbehandling, om man er i Lauget eller ønsker at stå uden for. Og der ER forskelsbehandling, da jagttiden afkortes på hjort ved at stå uden for klubben. Dette er så udemokratisk, udansk og menneskefjendsk, at det burde stoppes omgående. Ligefrem Grundlovsstridigt mener nogen..!

Forhåndsaftaler

Hvis DJ ledelse (HB) har været ude at lave forhåndsaftaler, har de gjort regning uden vært. Så må de ud at se, om de kan stoppe tandpastaen tilbage i tuben igen. I stedet for at snige ”Adaptiv halløjet” igennem i nattens mørke, så fortæl da i menneskesprog, hvad det er man vil, fordele og ulemper, så menigmand kan forstå det..!

Mange jægere har slet ikke fattet, hvad der er ved at ske.. de tænker: ”det går jo nok” og ”det kan da ikke passe”.. er nogen af de kommentarer, vi støder på rundt i sognet. Folk er forfærdet, når man prøver at beskrive, hvad der er på vej.

Hvorfor indføre et tungt udemokratisk system, som skaber ulighed og misundelse..? Sporene skræmmer fra andre egne af kloden, hvor lignende systemer har spillet fallit på jægernes bekostning.

Landbrug og fødevare

Hvordan kan denne organisation repræsentanter forslå en arealbegrænsning på min. 50 hektar for at må nedlægge et stykke kronvildt..!! Der findes da mange mindre landbrug der ikke opnår et mindstekrav på 50 hektar I Danmark. De bliver ladt i stikken af deres repræsentanter, med mistede jagtret, mistede indtjeningsmuligheder og kraftigt indgribning i den private ejndomsret, til følge. Vågn da op, jer med under 50 hektar, og ret henvendelse via jeres “kanaler” til toppen. Ellers udlukkes i fra fremtidigt kronvildtjagt i Danmark,især på hjorte. Og dette på en bestand der er steget 300 % på de sidste 10 år. !!

Godser og større Skovejere

Der har været forbavsende ro på disse repræsentanter den seneste tid. De er måske blevet lovet nogle “ben” at gnave… eller hvad. De får “kvalt” en del små revire, der nok ind imellem skyder et stykke vildt for meget. ! Men hvad med vi indføre følgende : Der må udsætte 1 fasan pr 100 hektar jord og 1 gråand pr vandhul.. så kan det også være at “De herre” med “gemsefjer” i hatten, ville vågne op og kæmpe sammen med os, mod den forskelsbehandling og klasseopdeling i A og B jægere Danmarks Naturforening, Skovbruget og Landbrug / fødevares, repræsentanter ligger op til.

En Jagtforening I Danmark

Jeg støtter ideen om, at vi står langt stærkest sammen i ét Jægerforbund i Danmark. Helst så jeg at alle 200.000 jægere var i DJ, hvilket jeg altid selv har arbejdet for. Men politikken med indførsel af ”Adaptiv Forvaltningsprincipper”, der lige nu føres af den nuværende HB, har jeg meget svært ved at forstå og følge. Det er at bevæge sig på ultratynd is, og vil i mit optik ikke føre noget godt med sig.

Fremtiden

Forsæt som i dag med forhandlinger et sted, nemlig i VFR og bibehold en saglig debat, med de andre relevante med og modspiller. Men sørg for, at vi har dygtige, kompetente og skarpe forhandlere, samt støtte af biologer med forudgående dokumentation om diverse vildtarter. Der er snart 60 mand ansat i DJ, så forventer da snart, at vi får flere af de vildtarter vi tidligere har mistet på usagligt grundlag, fri til jagt igen (Ikke regulering) Dette er vejen frem ifølge min overbevisning.

God dag

Mvh.

Kaj Kristian Rasmussen

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj