Register
A password will be e-mailed to you.
karsten_lauritzen_venstre

Retsordfører fra Venstre, Karsten Lauritzen, svarer på spørgsmål vedrørende lyddæmpere til jagt og regulering

Vi har spurgt Karsten Lauritzen, Retsordfører fra Venstre, om forskellige spørgsmål vedrørende lovgivning samt anvendelse af lyddæmpere til jagt og regulering i Danmark.

Jægernes Magasin:
Hvis vi ser bort fra at man i visse specielle tilfælde kan indhente en tilladelse til lyddæmper, hvad er så baggrunden for at lyddæmpere generelt er ulovlige til jagt og regulering i dag?
Karsten Lauritzen:
De stramme våbenregler, herunder også det generelle forbud mod lyddæmpere til skydevåben anvendt til jagt og regulering, skal bl.a. ses i sammenhæng med bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, herunder rocker- og bandekriminalitet. Der er nemlig en risiko for, at kriminelle miljøer vil misbruge mere lempelige regler, hvilket bl.a. kan vanskeliggøre visse dele af politiets arbejdsopgaver og øge utrygheden i samfundet. Samtidig er risikoen for øget krybskytteri og våbenkriminalitet generelt ikke uvæsentlige aspekter, hvad angår baggrunden for de nuværende regler på området. Når det er sagt, kan man selvfølgelig godt diskutere, om reglerne kunne eller burde revideres, hvis man samtidig tager problematikken omkring høreskader og dertilhørende forringet livskvalitet og samfundsøkonomiske omkostninger med i betragtningen.

Jægernes Magasin:
Lyddæmpere er lovlige til brug ved jagt i flere andre lande i dag, bl.a. Sverige, Norge og England, hvad er forskellen?
Karsten Lauritzen:
Personligt er jeg åben overfor, at vi fra politisk hold får set nærmere på, hvilken praksis som landene omkring os har i forhold til lyddæmpere på skydevåben til jagt og regulering. I den forbindelse kunne det bestemt være interessant at få gransket, hvilke forskelle der måtte være mellem Danmark og de nævnte lande på dette felt samt baggrunden for disse forskelle. Det vil måske også give et bedre billede af, om de nuværende danske regler er optimale, eller om der er grundlag for at ændre dem.

Jægernes Magasin:
Kan årsagen til, at lyddæmpere i dag er ulovlige være en general uvidenhed omkring emnet?
Karsten Lauritzen:
Som udgangspunkt har jeg tillid til, at de, som har indrettet reglerne, som tilfældet er, har sat sig ind i substansen. Når der alligevel er forskellige holdninger i spil, tager jeg det umiddelbart som udtryk for, at de forskellige hensyn, som reglerne skal tage højde for, vægtes forskelligt afhængig af, om man spørger f.eks. de danske myndigheder eller jægerne.

Jægernes Magasin:
Lyddæmperen alene medfører ikke at skuddet fra riflen bliver lydløs, der kræves speciel subsonic ammunition. Kan man ikke gøre denne ammunition ulovlig i stedet?

Karsten Lauritzen:
Jeg er villig til at debattere, om de nuværende regler kan indrettes på en mere hensigtsmæssig måde end i dag. Jeg vil derfor hverken love eller afvise, at det kan blive realiteten.

Jægernes Magasin:
Alternativt, gør det ulovligt for jægere at købe denne type ammunition, hvis de har tilladelse til lyddæmpere.
Karsten Lauritzen:
I det jeg som sagt er villig til at debattere det eksisterende regelsæt, vil jeg ikke på forhånd lægge mig fast på, hvordan reglerne helt specifikt bør være indrettet.

Jægernes Magasin:
Du går ind for personlig frihed, og frihed under ansvar. Ville du være for eller imod en lovliggørelse af lyddæmpere til jagt og regulering?Karsten Lauritzen:
Som sagt er de restriktive regler i forhold til våben, herunder forbuddet mod lyddæmpere, et element i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og kriminelle miljøer i almindelighed. Det er for mig og Venstre afgørende, at vi ikke underminerer politiets muligheder for at bekæmpe kriminelle grupperinger, og eventuelle ændringer af reglerne for lyddæmpere til jagt og regulering skal derfor tage hensyn til bl.a. det forhold. Samtidig tror jeg, at en diskussion om de nuværende reglers indretning samt en mulig sammenligning af lovgivning og praksis i Danmark og andre lande vil være gavnligt, før jeg endegyldigt vil lægge mit synspunkt fast. I forlængelse heraf er det vigtigt for mig at sige, at reglerne ideelt set skal finde en fornuftig balance mellem på den ene side myndighedernes behov for at kunne håndtere ulovligheder og på den anden side lovlydige borgeres helt forståelige ønske om at kunne passe fritidsinteresser og arbejde uden at skulle blive ramt af høreskader og dermed forringet livskvalitet.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj