Registrer
Et kodeord vil blive e-mailet til dig.

Jagtlovens § 13 siger: ”Ingen må jage, hvor den pågældende ikke har jagtret, medmindre den jagtberettigedes samtykke foreligger.” Og at dette tages alvorligt må to jægere fra Mors nu sande.

To lokale jægere har erkendt, at de i begyndelsen af december 2012 gik ulovligt på jagt på naboens jagtområde ved Alsted på Mors. Den ene drev råvildt frem med jagthunde til skytten, som stod placeret 25-30 meter på den forkerte side af skellet, og her nedlagde han et stykke råvildt med hagl.

Begge jægere erkender forholdene omkring jagten, men skytten oplyser at han troede han stod på den rigtige side af skellet.

Der venter begge jægere en bødestraf plus de skal betale 500 kr. for det nedlagte rådyr.

Der vil formodentlig ikke ske en frakendelse af jagttegnet, idet overtrædelsen ikke er grov nok oplyser Nykøbing Politi til Morsø Folkeblad.

One Response

  1. david nielsen

    Jeg er udemærket klar over at det er ulovligt at skyde på anden mands jagtjord, men ligefrem at hængde dem ud som krybskytter pressen, syntes er for meget.

    De har vedkendt at de skød råvildtet på en mark, hvor de ikke havde ret til at gå på jagt og så er den vel ikke længere.

    En krybskytte er i mit optik en person som sniger sig ud om natten og skyder dyr fra bilen eller ligenden og venter med at hente det. Flår og parter det og skynder sig væk. Det er jo slet ikke tilfældet for de to stakkels jægere her.

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.