Register
A password will be e-mailed to you.

Oktober og november er højsæson for påkørsel af vildt i trafikken, statistikken viser at dobbelt så mange krondyr og dådyr påkøres i disse måneder, i forhold til august og september.

Det skriver Naturstyrelsen på deres hjemmeside.

”Om efteråret er hjortene meget aktive samtidig med myldretiden i trafikken. I skumringstiden om morgen og om aften passerer dyrene ofte hen over de tæt trafikkerede veje, når de bevæger sig til og fra deres ædesteder i skovene og på markerne,” fortæller vildtkonsulent Niels Worm fra Naturstyrelsen i Nordsjælland.

Tidligere på året lagde Naturstyrelsen et kort på deres hjemmeside, der viser, hvor i landet der er størst sandsynlighed, for at køre hjortevildt ned. Kortet kan ses via dette link.

Gode råd til at undgå påkørsel af dyr 

  • Hold altid øje med skiltningen. For at mindske antallet af påkørte dyr og for at undgå ulykker laver Naturstyrelsen afværgeforanstaltninger i form af oversigtsrydninger, hegning, lokal hastighedsnedsættelse, ændret skiltning, faunapassager mm.
  • Vær opmærksom på at f.eks. hjortevildt er flokdyr. Der vil derfor ofte komme mere en ét dyr ud på vejen.
  • Vær ekstra opmærksom i oktober og november, hvor hjortevildt er i brunst og i maj og juni, hvor de får unger.
  • Risikoen for påkørsel er størst ved solopgang og solnedgang.
  • Vær ekstra opmærksom på veje, hvor bevoksningen står tæt i rabatten.
  • Hold øje med vejkanten. I mørke opdager man ofte reflekserne fra vildets øjne, og så er det en god idé at lette foden fra speederen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.