Register
A password will be e-mailed to you.

Programmet går tæt på kronvildtet i Hanstholm Vildtreservat, som er en del af den 25.000 ha store Nationalpark Thy.

Landmændene er bekymret, jægerne er glade og publikum nyder kronvildtet, men der skal være plads til alle og derfor skal bestandens reguleres.

Der har gennem de seneste ti år været en voldsom tilvækst i kronvildtbestanden i vildtreservatet, som nu er begyndt at blive til gene for naboerne. Bestanden af kronvildt vurderes til 350-500 stk. i reservatet og der sættes årligt mellem 125-175 nye kalve, så tilvæksten i bestanden er stor.

Læs også: Bæredygtigt kronvildt på Sjælland

For ti år siden var rudlerne på bare 2-3 dyr og i dag kan rudlerne være på op til 150 dyr og en rudel af denne størrelse æder store mængder føde, hvilket begynder at blive en økonomisk belastning for nabo landmændene. Derfor er der i år givet dispensation til en trykjagt af 2,5 times varighed, hvor der håbes på at lægge 50 stk. kronvildt på vildtparaden. Der er opsat skydestiger til jægerne i området.

Kronvildtet skal stadig være i reservatet af hensyn til publikum og samtidig bidrager dyrene med naturlig pleje af heden og sikrer at heden hele tiden forbliver ung. Heden er sen om at sætte nye skud i foråret, hvorfor kronvildtet søger mod markerne i marts-april måned. Kronvildtet elsker raps, vinterafgrøder, rug, hvede og vinterbyg og så elsker kronvildtet områder med fred og ro, som består af skov med tilknyttede åbne arealer, hvor dyrene kan fouragere. Kronvildtet er en nomade dyr, som gerne gå mange km for at finde føde.

Se film: Kronvildt i brunst

Skræmmeredskaber til kronvildtet

Landmændene har opsat skræmmeredskaber med høje signal lyde, blink og andre bevægelige aktiviteter, men det virker kun for en kort periode. Og har du 2 km markgrænse op imod reservatet, så hjælper skræmmemidlerne ikke meget, når det dækker en strækning på 100 m. Alternativt er selvfølgelig at opsætte mange flere skræmme foranstaltninger, men effekten og økonomien hænger ikke sammen.

Film om kronvildt

Hanstholm vildtreservatet er Danmarks eneste vildmark på 4.000 ha med enestående natur, som kyst klitter, lavvandede søer, fred og ro. Der er mange grågæs, traner, kronvildt og et mangfoldigt dyreliv. De forskellige problemstillinger, som kronvildtet skaber kan ses i det 30 minutter lange TV indslag herunder.

Regulering af kronvildt

Det er muligt i forbindelse med regulering af skadevoldende vildt , at regulere kronvildt og hjortevildt jf. bekendtgørelsens §21 (Bekendtgørelse om vildtskader nr. 259 af 25/03 2011).
Naturstyrelsen give tilladelse til regulering af kronvildt, dåvildt, sikavildt og råvildt i vildtarternes jagttid i skove, have- eller markafgrøder i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.
Endvidere kan der gives tilladelse til regulering af kronkalv i perioden 15.07-30.09 i tiden fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang på marker, hvor kronvildt udøver omfattende skade på afgrøderne.
Disse reguleringsmuligheder er dog ikke tilstrækkelige i den pågældende situation.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj