Register
A password will be e-mailed to you.

3-årigt projekt begynder til nytår og skal løbe frem til udgangen af 2014. Projektet skal understøtte mere kronvildt på Sjælland på en sådan måde, at der er plads til både dem som udfører vildt- og naturpleje for kronvildtet samt landmændende der vil dyrke og leve af deres jorder uden krovildtets hærgen.

En svær opgave som Skov & Landskab ved LIFE (Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet), vil forsøge at løse.

Bestanden af kronvildt på Sjælland har været voksene, og nu vil forskerne prøve at fremme en bæredygtig udvikling, hvor de åbenlyse modstridende interesser skal forenes om en fælles målsætning. Der eksisterer allerede flere kronhjortelaug rundt om på Sjælland i dag, som forsøger at forvalte jagten på tværs af arealer og områder.

Vildtudbytte 2008/09 2009/10 2010/11
Kronvildt, hele Danmark 5.100 6.900 7.400

Vildtudbyttet af kronvildt i hele landet har været stigende gennem de seneste tre jagtsæsoner.

Projektet vil afprøve og anvise systemer til at få mere præcise data om kronvildtet, herunder antal, lokaliteter af bestanden, etc. og alle vil kunne bidrage med data og informationer via internettet.

Derudover skal projektet vise nogle af de metoder, som kan anvendes til forvaltning af kronvildt på de enkelte distrikter i forhold til natur- og vildtpleje, mark- og skovdrift samt jagt.

Projektet ledes af biolog Niels Kanstrup og er finansieret af 15. Juni Fonden.

Erfaringerne fra Jylland er mindre gode, hvor der har været en del uenighed mellem natur- og vildtpleje folkene og landmændene som er trætte af kronvildtets hærgen af marker og afgrøder.

Kilde: Ulla Nørby fra jp.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj