Register
A password will be e-mailed to you.

Københavns Universitet har gennemført et interessant forsøg i vårbygmarker på Gjorslev Gods på Østsjælland. Forsøget undersøgte betydningen for dyrelivet langs læhegn, såfremt landmændene undlod at sprøjte smalle bælter på deres marker langs med læhegnene.

Hensigten med forsøget var at undersøge den nødvendige bredde af de gødnings- og sprøjtefrie randzoner for at øge dyrelivet. Da der ca. er 90.000 km læhegn i Danmark kan betydningen ved at oprette en relativ lille sprøjte- og gødningsfri zone have store positive effekter på vildtplejen.

Der blev undersøgt bælter på hhv. 4, 6, 12 og 24 meter og forsøget viser stor fremgang i dyrelivet ved allerede 6 meter.  Forsøget viste at vilde blomster og insekter indfandt sig i langt højere grad i den sprøjte- og gødningsfri randzone end i de områder, hvor der blev sprøjtet og gødet.

Læs også: Randzoneloven giver fri adgang til naturen

Den store fremgang af vilde blomster og insekter betyder en øget fødemængde til fugle og mindre pattedyr, som så medfører en øget bestand af bl.a. agerhøns og fasaner og dermed øget muligheder for jagt.

Artiklen kan læses på Berlingske Tidende.

Om den manglende sprøjtning og gødning i et bælte på ca. 6 meter vil medføre et økonomisk tab for landmanden, fremgår ikke af forsøget. Hvis der er nogen der har en mening om dette eller kendskab til økonomien ved drift af landbrug, så skriv gerne en kommentar.

One Response

 1. Ove Sønderberg

  Jeg er selv landmand og begrænser min anvendelse af sprøjtemidler til et absolut minimum. Det vil ikke have nævneværdig effekt på afgrøderne om der sprøjtes eller ej i et 6 meters bælte. Jeg tror mere det er et spørgsmål om en holdningsændring hos mange landmænd og med min erfaring og opfattelse er at mange gerne vil være imødekommende overfor nye possitive tiltag. Jeg er selv jæger og har læhegn på mine jorde og jeg vil da helt klart overveje at lade helt være med at sprøjte langs disse.
  Forøvrigt en god blog.

  Mvh.
  Ove

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.