knivloven

Ny knivlov vedtaget

Knivloven før 2008 Før den nuværende "knivlov" (Lov om våben og eksplosivstoffer) blev ændret i 2008, kunne man ikke straffes med mere end bøde (størrelsesorden på typisk 3.000 kr.), første gang forbuddet mod ...