Påkørt vildt

Er vintertid farligt for vildtet?

I nat gik vi over til vintertid og stillede uret en time tilbage. Dette ændrer vores adfærdsmønster, men hjortevildtet står fortsat op som det plejer. Antallet af påkørsler af hjorte vokser stejlt hvert efterår...
hjortevildt pakøres

Er sommertid farlig for vildtet?

Der er delte meninger om farligheden. Naturstyrelsen mener dyrene skal bruge en måneds tid på at væne sig til ændringen, mens forskning viser, at der ikke er nogen sammenhæng og igen siger Falcks erfaring de...