Register
A password will be e-mailed to you.

I jagtfilmen Gåsejagt kommer vi rundt om alle gåsejagtens facetter. Rekognoscering, planlægning og strategien bag en effektiv gåsejagt. Hvor skal skjulene placeres, og hvorfor placeres de netop der?
Når vi gemmer os midt på marken, hvor har vi så jagthunden? Hvad vil det sige at flagge? Hvordan skal lokkefuglene placeres rigtigt, og giver det mening at ligne en sangsvane?

Rekognoscering og planlægning af gåsejagten

Gåsejagt kræver rekognoscering og kendskab til gæssenes flyvemønster. Når du har et bedre billede af, hvor gæssene gerne vil ned og fouragere og hvilke retninger fuglene normalt trækker fra, så begynder kan du begynde at planlægge. Planlægningen skal ikke tage en uges tid, for så har gæssene fundet et andet område at fouragere på.

I planlægningen skal der tages hensyn til vejr, placering af skjul på marken, skudafstande til naboer og veje, opsætning af lokkefugle, vindmøller i nærheden, sol, vind osv. Der er mange faktorer der påvirker et gåsetræk.

Selv den bedste planlægning er ikke garanti for et godt gåsetræk, det er trods alt jagt.

Selve gåsejagten

Når det hele er sat op skal der ventes på at fuglene begynder at trække. Meningen er at forberedelserne har været gode, og de gerne vil ned og foruagere i det område, hvor vi har placeret os. Her skal lokkefuglene, lokkesvaner og gåsekald hjælpe til. Det vil hjælpe rigtig meget på succesen at en af jægerne mestre gåsekaldets teknikker. Der er samtidig én jæger som styrer jagten. Kun én der råber “NU” når der må skydes. Dermed sikres bedst mulig skud chance til alle samt at skudafstanden er forsvarlig.

Gæs lander normalt midt ude på marken, hvor de føler sig trygge og har mulighed for at observere for fare i alle retninger. I løbet af dagen kan de så trække ud mod kanterne på marken, men af naturlige årsager er skeptiske for levende hegn, og andre ting som kan skjule fare.

Derfor har vi i filmen placeret os der, hvor fuglene gerne vil være, nemlig midt på marken. Blinds (gåseskjul) er overdækket med et hvidt dække, og der et par hjemmelavede sang svanehalse er placeret i hovedenden. Dermed er gåseskjulet forvandlet til til en sangsvane. Gæs og sangsvaner spiser den samme føde, så gæssene ved at der hvor sangsvanerne står, der vil der også være føde.

Hvad er at Flagge?

At flagge vil sige at jægeren har et sæt “gåsevinger” på en pind og så ved at blafre med vingerne, fx ind over ryggen på en full body lokkefugl. Det illustrere den naturlige måde en grågås i en gåsefolk opfører sig på, og det får hele opstillingen til at se mere livagtig ud.

Flaget kan redde de dage, hvor gæssene er mere retningsbestemte og ikke reagere tilstrækkeligt på kaldet.

Baggrunds info

Vi havde kameraet med 4 gange gennem jagtsæsonen på 4 forskellige lokaliteter på Sjælland og Lolland. Der er lagt rigtig mange frivillige timer i filmen og et kæmpe stort tak til DK WAI for at ville deltage og dele ud af deres store erfaring omkring gåsejagt.

Mange flere film om jagt på vores YouTube jagt kanal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.