Register
A password will be e-mailed to you.

En faldende bestand af kortnæbbet gås får Vildtforvaltningsrådet til at anbefale et midlertidigt stop for januar-jagt på gåsen næste år, altså januar 2016. På to jagtsæsonener er bestanden af kortnæbbet gås faldet fra 82.000 til 59.000.

Bestanden er dermed under bestandsmålet på 60.000 gæs, og et enigt Vildt-forvaltningsråd anbefaler nu, at der bliver lukket for jagt på kortnæbbet gås i januar i den kommende jagtsæson.

Det ønske har miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen lyttet til og sendt en ny jagttidsbekendtgørelse i høring. Ændringen består i forhold til den gældende bekendtgørelse i at jagttiden på kortnæbbet gås ændres fra den nuværende periode fra 1/9 – 31/1 til 1/9 – 31/12.

Baggrunden for ændringen er den internationale plan for kortnæbbede gæs, som har en målsætning om at holde bestanden af kortnæbbet gås stabil på omkring 60.000. Den nuværende bestand er opgjort til 59.000 og er dermed under bestandsmålet. Forvaltningsplanen for de kortnæbbede gæs følger et adaptivt koncept, hvilket indebærer, at jagten løbende tilpasses afhængigt af, hvor tæt på målet bestandens størrelse befinder sig og af en forudsigelse af hvor mange ungfugle, der forventes at returnere fra ynglepladserne.

Efter høringen skal miljø- og fødevareministeren endeligt godkende den reviderede jagttidsbekendtgørelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.