Registrer
Et kodeord vil blive e-mailet til dig.

Lovgivning for opsætning af vildtkamera

vildtkameraVildtkamera

Det er blevet billigt og nemt at købe og opsætte vildtkamera på ens jagtrevir og på denne måde følge med i, hvilke vildtarter der besøger bestemte områder, som fx foderpladsen. Vildtpleje kan hjælpe til med at tiltrække mere vildt og skabe bedre jagt, alt det kan observeres via vildtkamera.

Den 7. september 2009 bragte den svenske avis HD en artikel om en dansk jæger der var blevet tiltalt for ulovlig opsætning af et vildtkamera og han stod til en bøde på 16.500 SEK. Artiklen kan læses her. Der er ingen andre jægere, som ønsker at komme til at stå i en lignende situation herhjemme, så derfor vil jeg forsøge at give dig et overblik over reglerne i denne artikel.

Hvilke regler gælder for tv-overvågning?

Den gældende bekendtgørelse på området vedrørende tv-overvågning er, Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning nr. 1190, som er udfærdiget på en sådan måde at opsætning af tv-overvågning ikke kræver særskilt tilladelse. Dog skal reglerne i bekendtgørelsen altid overholdes.

Således står der i § 1, stk. 1 Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. Denne formulering betyder, at der ikke må opsættes tv-overvågning på steder, hvortil der er offentlig adgang.

Dette fremgår af Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse kapitel 4, som siger; “§ 23. Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold…..” Denne formulering betyder, at der pr. definition er offentlig adgang til samtlige skove i Danmark herunder også private skove, dog gælder forskellige undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen.

Færdsel i skove:

Skove ejet af Skov- og Naturstyrelsen,  offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken må man færdes i hele døgnet, og det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn.

I de privatejede skove må man gå og cykle, men kun på skovveje og stier. Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.

Det må betyde, at såfremt du har jagtretten til en offentlig skov må der ikke opsættes vildtkameraer, da der er offentlig adgang til hele skove.

Har du derimod jagtretten til en privat skov, må det betyde, at der godt må opsættes vildtkamera, dog på en sådan måde at skovveje og stier ikke overvåges, da disse områder anses for offentlig adgang.  Det kræver ikke særskilt tilladelse at opsætte et vildtkamera, men er du i tvivl om du kommer til at overvåge skovveje, er det altid en god ide at vende den med det lokale politi.

Historien om den danske jæger der blev tiltalt for opsætning af vildtkamera endte lykkelig idet byretten i Hässleholm valgte af afvise anklagerne, skriver Kristianstadsbladet.

3 Responses

 1. Torben Jensen

  Hejsa

  Man skal lige huske at hvis det er lejet jagt du har, skal der indhentes tilladelse fra lodsejer og der skal skiltes med overvågning uanset om man har denne tilladelse fra lodsejer, da der kan opstå situationer hvor skovarbejdere, konsulenter brandvæsenet osv har adgang til skoven uden at anmelde besøget til lodsejer.
  Derfor skal du opsætte skilte med overvågning hvis du skal følge lovgivningen 100 %, en tilladelse gennem det lokale politi kan der også ansøges om, dette er en dyr omgang og det vil kun give dig tilladelse til at opsætte kameraet på et sted, ønsker du at flytte kameraet 20 meter eller blot på den anden side af en lysning skal du søge om ny tilladelse for at overholde gældende regler.
  Hvis man bruger kameraet til overvågning af foderpladser dyreveksler, osv for at følge din vildtbestands trivsel og sunheds tilstand må man anse denne form for overvågning som harmløs i forhold til gældende lovgivning, og vi kan derfor håbe at der vil komme ændringer til denne type overvågning.
  Men der er endnu ikke rejst sager om brug af vildtkamera i DK, så vi må afvente og se hvordan domstolene forholder sig til denne type overvågning.
  Man skal under alle omstændigheder huske at billeder af personer der er fanget af dine vildtkamera under ingen omstændigheder ikke må offentliggøres da det er en krænkelse af privatlivets fred, vælger man at slette disse billeder og kun bruge kameraerne til at følge dit vildt mv, har man en rigtig god sag hvis man skulle være så uheldig at man skulle ende som den uheldige danske jæger i Sverige.

  Torben Jensen

  Svar
 2. Kim Lindgren

  At sammenligne sagen fra Sverige, hvor der kom en anmeldelse for brugen af et vildtkamera i en skov, med en evt. lignende sag i Danmark er misvisende. Husk på i Sverige har man det man kalder allemans-retten, hvilket vi ikke har i Danmark.
  Mvh. Kim

  Svar
 3. Søren Thorgaard

  Der er en rivenden udvikling indenfor kameraer til vildtoptagelser – alt foregår online i dag. Men jo man skal lige se sig om og afstemme med skoveejer eller myndighed inden opsætning. Jeg har købt mit på secureshop.dk – alt online og jeg kan derhjemme sidde og følge med i mit kameras optagelser. Super.

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.