Register
A password will be e-mailed to you.

luftvåben - luftgevær og pistol1. juni 2012 trådte en revision af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. ikraft, hvilket medførte restrektioner på luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm.

Personer der var i besiddelse af et luft- eller fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm da revisionen trådte i kraft, kan fortsat besidde dette våben, hvis de senest et år fra bekendtgørelsens ikrafttræden anmelder våbnet til politiet. Det vil sige, at våbnet skal anmeldes senest den 1. juni 2013, som er på lørdag.

Anmeldelsen skal ske via en blanket hos Politiet.

Det er der kun 1.035 personer som på nuværende tidspunkt har fået tilladelse til at besidde deres våben. Det skønnes, at der er mellem 400.000 og 700.000 af de kraftige luftvåben i Danmark.

Kaliber over 4,5 mm

Alle våben med en kaliber større end 4,5 mm skal registreres hos Politiet. Hvis våbnet også skal anvendes skal en af følgende dele være opfyldt:

  • Gyldigt jagttegn
  • Våbenpåtegning på et medlemsbevis til en skytteforening
  • Våbentilladelse

Erhverves et nyt våben, med en kaliber større end 4,5 mm, skal dette anmeldes til Politiet inden 8 dage. Tilsvarende gældende regler som ved erhvervelse af glatløbede haglgeværer.

Luft- og fjedervåben skal per 1. juni 2013 opbevares i et godkendt våbenskab.

Kaliber under 4,5 mm

Personer over 18 år kan indføre, fremstille, herunder samle, erhverve, besidde, bære og anvende luftvåben og fjedervåben, uden at indhente en tilladelse fra politiet, hvis luftvåbnet eller fjedervåbnet har en kaliber på 4,5 mm eller derunder.

En person under 18 år skal have en tilladelse fra politiet, et gyldigt jagttegn eller en våbenpåtegning for at indføre, fremstille, herunder samle, erhverve, besidde, bære og anvende luftvåben og fjedervåben. Dette er uanset kaliber.

Der er ikke krav til opbevaring i våbenskab, ej heller et år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Frit lejde

Justitsministeriet kører en frit lejde kampagne til aflevering af våben hos Politiet fra 1. juni til 1. juli 2013. Våbnene kan afleveres 100% anonymt.

Overtrædelse af våbenloven

Personer som er i besiddelse af ulovlige luft- og fjedervåben efter den 1. juni 2013 overtræder våbenloven og det kan give op til to års fængsel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj