Register
A password will be e-mailed to you.

Sådan ansøges om tilladelse til lyddæmpere

Våbentilladelse til lyddæmperDet blev lovligt at erhverve og besidde lyddæmpere i forbindelse med den seneste revision af våbencirkulæret, som trådte i kraft den 5. november 2013, hvor §7 blev ændret til følgende:

§ 7. Personer, der lovligt besidder skydevåben til brug ved jagt, kan meddeles tilladelse til lyddæmpere, der er konstrueret til montering på de pågældende skydevåben. Herudover kan tilladelse til lyddæmpere til skydevåben kun gives i særlige tilfælde.

Der har været lidt forvirring blandt forskellige politikredse, sociale medier og jægerkredse i almindelighed, om hvordan en ansøgning om tilladelse til lyddæmpere skulle udarbejdes, hvorfor Rigspolitiet har udarbejdet nedenstående retningslinjer:

  • Ansøgningen indgives gebyrfrit på politiets almindelige ansøgningsblanket P 704-01.
  • Ansøgeren skal på ansøgningsblanketten anføre oplysninger om sælger.
  • Ansøgeren skal på ansøgningsblanketten beskrive den pågældende lyddæmper ved udfyldelse af felterne for art (lyddæmper), fabrikat, model, totallængde og fabrikationsnummer (hvis ihugget).
  • På baggrund af oplysningerne i ansøgningen registrerer politikredsen lyddæmperen i Politiets Våbenregister.
  • Der genereres en tilladelse art 145. Feltet ”Våbenart/Type” udfyldes med ”Våbendel/lyddæmper”. Endvidere udfyldes feltet ”Fabrikat/Model”, og – såfremt fabrikationsnummer er ihugget lyddæmperen – udfyldes tillige feltet ”Våben nr.”.
  • I anvendelsesfeltet anføres ”Lovlige skydeaktiviteter”.
  • En tilladelse kan kun omfatte én lyddæmper.
  • Tilladelsen har en gyldighedsperiode på 5 år.

Lyddæmpere er fortsat ikke lovlige til jagt, men der er meget der indikerer at en lovliggørelse er på vej. Vildforvaltningsrådet skal på deres næste møde 11. december 2013 drøfte en ændring af ”bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv.”, herunder muligheden for at anvendelse af lyddæmpere til jagt.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj