Spidshjorten

På tredje år, er jeg medlem af et svensk jagtlag, der har jagt på Søderåsen. Vi jager mest dåvildt, som der er en del af i området. Det første år jeg var med, skød jeg en spidshjort ret kort tid efter sæsonens...