Register
A password will be e-mailed to you.

Pressemeddelelse fra Den Nationale Hjortevildtgruppe

På de sociale medier ruller der en omfattende debat om den fremtidige hjortevildtforvaltning. En debat der desværre ind imellem er præget af rygter og uvidenhed om forslagene fra Den Nationale Hjortevildtgruppe. Vi har derfor følgende indlæg fra Den Nationale gruppe.

I de sidste 12 år er der arbejdet på, at få hjortevildtforvaltningen til at fungere på en måde, som kan tilgodese de forskellige ønsker, der er i Danmark til hjortevildtforvaltningen.

De mål der gennem årene er arbejdet efter er følgende:

  • Der skal sikres en mere naturlig og dermed ligelig køns- og aldersfordeling af den danske
    hjortevildtbestand.
  • Andelen af ældre og større hjorte i bestanden skal øges.
  • Der skal sikres en spredning af hjortevildt til nye egne.
  • Der skal sikres en mere etisk jagtudøvelse på hjortevildtet.

I de 12 år er der afprøvet meget forskelligt, og vi kan ud over punktet med spredning af hjortevildt til nye egne konstatere, at målene IKKE er nået, og at der derfor er brug for at tænke nyt.

På vildtforvaltningsrådsmødet den 11. september 2014, blev denne opgave igangsat af et enigt Vildtforvaltningsråd. Derefter har Den nationale arbejdsgruppe arbejdet intensivt med problematikken, ligesom der har været drøftelser med De Regionale Hjortevildtgrupper, og de enkelte medlemsorganisationer har indhentet forslag til fremtiden fra deres organisatoriske baglande.

Det har for os i Den Nationale Hjortevildtgruppe stået klart, at en fremtidig hjortevildtforvaltning DELS måtte sikre flere ældre hjorte, samtidig med en øget afskydning af hinder og kalve til nedbringelse af skov- og markskader i mange områder, DELS søge at sikre disse mål uden statslig styring via kvote- eller licensjagt.

Et fælles, frivilligt, men derefter bindende forvaltningssystem med lokal forankring forekommer os det oplagte grundlag, at opnå de krævede mål på.

Den 11. maj 2015, var De Regionale Hjortevildtgrupper samlet, og her forelagde vi vores tanker for fremtiden. Her blev det sagt helt klart, at dette er Den Nationale Hjortevildtgruppes indstilling pt., og at vi gerne modtager forslag til løsninger, for der skal nye løsninger til for vores
hjortevildtforvaltning.

Den 12. august 2015 er der igen møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe og derfor vil vi også gerne her give denne opfordring videre, men vi vil også gerne betone, at de løsninger der skal til er løsninger der skal kunne løse ovenstående målsætninger.

Den Nationale Hjortevildtgruppe forventer, at kunne fremlægge et konkret forslag til fremtidens hjorteforvaltning på vildtforvaltningsrådets møde i december 2015.

På vegne af Den Nationale Hjortevildtgruppe

Henrik Bertelsen, Landbrug og Fødevare
Anders Hillerup, Dansk Skovforening
Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening
Lars Jensen, Danmarks Jægerforbund

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.