Register
A password will be e-mailed to you.

Ny pjece skal få flere billister og jægere til at anvende schweisshunde, når vilde dyr kommer til skade.

Hvad skal man gøre, hvis man påkører et rådyr eller ikke får ramt en hjort ordentligt på jagt, og dyret efterfølgende løber væk? Svaret er enkelt: Kontakt hurtigt en schweisshundefører. For det kræver en særligt trænet hund – en schweisshund – at opspore det sårede dyr, så det kan blive aflivet.

Naturstyrelsens ny pjece ” Schweiss-registret” beskriver scweisshundeførernes arbejde og hvordan du får hjælp. Schweisshundeføreren har ud over sin specielle hund også en særlig juridisk ret til at færdes overalt, mens han eftersøger vildtet.

Schweisshundeførerens fornemste opgave er at sikre dyrenes tarv. Hundeføreren har en stor passion for at finde tilskadekomne dyr, og han vil hellere end gerne hjælpe, når uheldet er ude, og man fx har påkørt en stor kronhjort, der efterfølgende er flygtet“, siger skovrider Ulrik Lorenzen fra Naturstyrelsen.

Antallet af eftersøgninger er steget i takt med, at bestandene af hjorte er vokset. Under sidste jagtsæson rykkede schweishundeførerene ud 12.000 gange. I 2013 havde Schweiss-registret i alt 5.449 trafikrelaterede eftersøgninger.

Klovbærende vildt jagteftersøgninger

Grafen fra pjecen “Schweiss-registeret”

Find hele pjecen her

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.